Transfer og praksisnærhed

Hvordan kan undervisere i et læringsfællesskab udvikle strategier og metoder til at styrke de studerendes transfer?

I begyndelsen af 2016 satte KEA KOMPETENCE gang i udviklingsprojektet ’Transfer og praksisnærhed’. Formålet med projektet var undervisere i et læringsfællesskab udviklede strategier og metoder til at styrke de studerendes anvendelse af viden i deres praksis.

I projektet har deltaget tolv undervisere, som i fællesskab har arbejdet på at udvikle aktiviteter og metoder med henblik på at understøtte transfer. Projektgruppen har i den sammenhæng også undersøgt og forsøgt at videreudvikle begrebet om praksisnærhed som grundlag for en erhvervsrettet didaktik.
Der er gennemført otte delprojekter, hvoraf fire af projekterne overordnet har haft fokus på aktiviteter før uddannelses- eller kursusforløbet, og fire projekter har især fokuseret på akti-viteter i undervisningen.

Før-projekterne har bl.a. arbejdet administrationens betydning for den studerendes transfer, og der er udarbejdet to introduktionsvideoer til henholdsvis den studerende og lederen med tilhørende materiale, der kan danne grundlag for en forventnings- og opfølgningssamtale mellem medarbejder og leder.
Der er endvidere gennemført et flipped learning-forløb, hvor de studerende inden undervis-ningsforløbets start på grundlag af ti små videoer (3-5 min) arbejdede med undervisnings-indholdet, således at selve forløbet kunne anvendes til bearbejdning, refleksion og relatering til praksis.

Blandt undervisningsprojekterne kan nævnes forsøg med aktionslæring og praksisafprøvninger, inddragelse af cases og videooptagelse fra praksis.

Projektet afsluttes i marts 2018 med en konference, hvor resultater og en I-bog om projek-tets aktiviteter og metoder præsenteres.

Vælg et tema eller søg efter projekter