Underviserpraktik

You can't teach what you don't know!

Erhvervsakademi Sjælland indsendte i sommeren 2012 en ansøgning til Region Sjælland med henblik på støtte til et to-årigt udviklingsprojekt med fokus på praksisnær undervisning – herunder et ønske om at udvikle en underviserpraktikordning for videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Under den regionale udmøntning af den nationale indsats Kompetenceparat 2020 valgte Region Sjælland at støtte projektet, som således kunne iværksættes per 1. januar 2013.

Udviklingsprojektet havde til formål at udvikle en model for underviserpraktik, der kan understøtte den praksisnære undervisning, som erhvervsakademierne efterhånden er ved at specialisere sig i. I projektperioden har 25 undervisere fra 3 videregående uddannelsesinstitutioner (hhv. RUC, UCSJ og EASJ) har været i praktik i 35 forskellige virksomheder.

Vælg et tema eller søg efter projekter