Hop til indhold

Om EA Viden

De Danske Erhvervsakademier har fået en fælles vidensportal, hvorfra vi kan synliggøre de forsknings- og udviklingsprojekter, som vi laver til og med erhvervslivet.  Det er på EA Viden vi viser hinanden og omverdenen, hvad vi skaber af ny, praksisnær viden. EA Viden er din indgang til at skabe nye tværgående samarbejder og projekter.

EA Viden er relevant for både ledelse, projektledere, undervisere, studerende m.v. Den vil gøre det nemmere for:

 • Virksomheder at finde projekter, vidensprodukter og nye samarbejdspartnere.
 • Medarbejdere at finde kollegaer og projektpartnere på tværs af institutioner og regioner.
 • Vidensinstitutioner at finde den nyeste viden fra erhvervsakademierne.
 • Projektledere at dokumentere og synliggøre deres projekter overfor erhvervslivet og andre interessenter.
 • Studerende at finde eksperter, fagviden, projektsamarbejder m.v.

Formål

 • At dokumentere og synliggøre de FoU-aktiviteter, der gennemføres på erhvervsakademierne via en webbaseret database, herunder dataeksport.
 • At øge adgangen til vores projekter og videnprodukter overfor erhvervslivet og andre interessenter med henblik på nye samarbejder.
 • At skabe synergi på tværs af erhvervsakademierne, og at styrke én samlet erhvervsakademisektor.

EA Viden er resultatet af projekt ”Synliggørelse og dokumentation af erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter” bevilliget af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2014.

Projektdefinitioner

På EA Viden arbejder vi med følgende projektdefinitioner:

1. Anvendt forskning & udvikling

Disse projekter skal ligge indenfor Frascatirammen, hvor forskning defineres som:

”…originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden […] primært rettet mod bestemte praktiske mål.”

Der er altså tale om videnskabende arbejde på et systematisk grundlag og med det formål at øge den videnskabelige og tekniske viden.

Udviklingsarbejde defineres som:

”…systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.”

Her er det ikke produktion af ny viden der er i fokus, men derimod udnyttelsen af den eksisterende viden mhp. at anvise nye praktiske anvendelser.

2. Innovationsprojekt

OECD’s Oslo-manual definerer innovation som implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret proces, en væsentlig ny organisatorisk metode eller en væsentlig ny markedsføringsmetode.

Innovationer er resultatet af bevidste planer og aktiviteter rettet mod en forbedring af virksomhedens produkter, processer, salg og markedsføring eller organisering.

3. Pædagogisk Udviklingsprojekt

Pædagogiske udviklingsprojekter kan tage mange former, men for at de kvalificerer til at blive præsenteret på portalen, skal de leve op til nogle få udvalgte principper samt have en vis størrelse.

 • Et pædagogisk udviklingsprojekt skal sigte på at sikre en stærkere relation mellem praksis og det der foregår i undervisningen, dvs. de studerendes praksis/professionskompetencer.
 • Et pædagogisk udviklingsprojekt skal have organisatorisk impact – fx. i form af målrettet arbejde med nye pædagogiske/didaktiske metoder og koncepter.
 • Et pædagogisk udviklingsprojekt kan kvalitetssikres ved, at det foregår i samarbejde med videninstitutioner, der har pædagogik som fagområde, og projektets relevans kan sikres ved at der indgås samarbejder med eksterne aktører, såsom virksomheder, organisationer, foreninger m.v.