Hop til indhold
 • The Online condition as a structuration of feedback

  Artikel om hvad Corona gjorde for feedback på et erhvervsakademi

 • GrainLegsGo

  I projektet undersøges muligheden for at fremme dyrkningen af bælgplanter som fødevarer i Danmark

 • Plant-based scrambled egg alternative

  The objectives of this project are to develop a product that exceeds user expectations, and improve the...

 • Nordplus

  Tværfagligt samarbejde

 • Kompetencer i bæredygtighed

  Udvikling af kompetencer i bæredygtighed og grøn omstilling

Vælg et tema eller søg efter projekter

Alle forsknings- og udviklingsprojekter fra danske erhvervsakademier samlet på ét sted

493 projekter og 611 videnprodukter på tværs af 8 erhvervsakademier

Søgeresultater

Viser resultater for

Ingen projekter fundet

 1. Innovation

  21st Century Skills: Efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked

  Hvorledes kan 21st Century Skills integreres i læringsaktiviteter på efteruddannelse?

 2. Bæredygtighed

  Selected Issues, Methods, and Trends in the Energy Consumption of Industrial Robots

  Exploration of energy-efficient industrial robotics for sustainability and cost reduction in Industry 4.0. Covers robot selection, programming, and monitoring

 3. Fødevarer

  Ledelseskompetencer i dansk landbrug i Østeuropa

  Kortlægning af ledelsesmæssige udviklingsbehov i danske landbrugsvirksomheder i Østeuropa og deraf følgende anbefalinger

 4. Kommunikation

  Internationalisering på Erhvervsakademi Aarhus

  Projektet har til formål at skabe konkrete og realistiske tiltag, mål og strukturer for internationalisering på EAAA i perioden 2016-2019

 5. Entreprenørskab

  Forretningsudvikling i en virksomhed med studerende og aktionsforskning

  Projektet afdækker, hvordan erhvervsakademi Aarhus’s proceskonsulenter sammen med studerende kan hjælpe SMV'er med udvikling af deres forretning

 6. Business

  Uddannelsesdesign og erhvervsliv

  Projektet har til formål at analysere det digitale arbejdsmarkeds kompetencebehov, med det sigte at komme med input til MDU-uddannelsens fremtidige profil

 7. Business

  Etiske ”stoppesteder” og ”ståsteder” – etik i daglig ledelse

  Projektet afdækker, hvor i hverdagen ledere oplever, at etiske overvejelser bliver del af deres beslutningsgrundlag og hvilke overvejelser, ledere tager afsæt i

 8. Business

  Selvbestemmelsesteori i praksis

  Projektet omhandler indsigt i de psykologiske mekanismer der påvirker vores motivation og trivsel – projektet skal inspirere til en bæredygtig ledelsesform

 9. Business

  Quickwins i indkøbsarbejdet

  Sådan kan indkøbsfunktionen øge sin værdi og gå fra at være et omkostningscenter til at blive værdiskaber.

 10. IT

  Technology literacy with NoCode

  Projektet kortlægger markedet inden for No-Code teknologier og analyserer aftagervirksomhedernes brug af No-Code-værktøjer i softwareudvikling

 11. Innovation

  Green X 2 – Into the Rewilded: The Value of Nature in Lifestyle and Outdoor Experience as a potential in Business Development and Partnerships

  Green experience economy and 'the value of nature' are rethought and activated as design tools for outdoor experiences and the sector's business stakeholders

 12. Bæredygtighed

  Bæredygtig madturisme – Norden viser vejen

  Madturisme med god smag i munden