Hop til indhold

Ledelseskompetencer i dansk landbrug i Østeuropa

Kortlægning af ledelsesmæssige udviklingsbehov i danske landbrugsvirksomheder i Østeuropa og deraf følgende anbefalinger

Ledelsesudfordringer og ledelseskompetencer i danske landbrug i Østeuropa kortlægges gennem litteraturstudier af lignende projekter og feltanalyser på en række udvalgte landbrug i Østeuropa. Den indhentede empiri undersøges og sammenholdes med teori på feltet. På basis heraf identificeres generelle problemområder, hvortil der kan gives anbefalinger. De givne anbefalinger efterprøves og evalueres.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter