Hop til indhold

Betydningen af en ejendoms energimærke i en bolighandel

Hvilken betydning har energimærket på en bolig for ejendomsmæglere og kunder i en salgssituation?

Bæredygtighed og FN’s verdensmål herunder mindskelse af CO2-udslip er primære strategiske fokusområder for de fleste virksomheder i dag, også inden for den finansielle sektor som ejendomsmæglerbranchen er en del af.

I kampen for at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 er alle dele af samfundet nødt til at tage ansvar. Det gælder dermed også ejendomsbranchen. Dansk Ejendomsmæglerforening har set på, hvilke tiltag de kan komme med, hvilket er mundet ud i ti konkrete forslag til, hvordan husstandene kan nedbringe deres CO2-udledning. Det drejer sig blandt andet om konkrete politiske forslag, der skal gøre det nemmere for alle boligejere at tænke bæredygtigt.

Dette projekt tager udgangspunkt i de ti tiltag fra DE, hvor særligt tiltag nr. 4 og 5 har relevans for projektet, som omhandler energimærkning af ejendomme.

Tiltag nr. 4 foreslår et gratis besøg af energikonsulent efter boligkøb. Dansk Ejendomsmæglerforening foreslår, at nye boligejere efter et halvt år får tilbud om et gratis besøg af en energikonsulent, hvis boligen har energimærke D eller derunder.

Tiltag nr. 5 omhandler mulighed for kategoriskifte ved energiforbedringer før salg. Der bør indføres mulighed for, at husejeren ved at foretage en eller flere anbefalede energiforbedringer kan skifte kategori, uden der skal gennemføres et nyt besøg og betaling for nyt energimærke. Det vil motivere nogle sælgere til at gennemføre energiforbedringer fremfor at overlade det til den nye ejer, der formentligt har andre projekter at tænke på i den nye bolig. Det kan også vise sig at være en god investering for sælger.

I projektet undersøges et energimærkes betydning som salgsargument fra ejendomsmæglerens synspunkt samt dets betydning for valg af bolig set fra købers synspunkt, hvorfor nedenstående undersøgelsesspørgsmål ønskes besvaret:

  • Hvordan vægter ejendomsmæglerne i Silkeborg energimærkning i deres fremvisninger?
  • Hvor højt vægter kunden energimærket i valget af hus?

 

Vælg et tema eller søg efter projekter