Miljønetværk Nordsjælland

Netværk af virksomheder og kommuner, der støtter hinanden i at efterleve krav på miljøområdet og at indføre miljøledelse.

MNN støtter virksomheder i deres miljøarbejde gennem 3-4  erfagrupper,  4 årlige gåhjemmøder, mulighed for at rekvirere en miljøteknologstuderende og laborant til projektarbejde eller ”miljøcheck” samt mulighed for komme i gang med en systematisk tilgang til miljøarbejdet (miljøledelse). Miljønetværket samarbejder med andre projekter og parter, til gavn for medlemmer og Cphbusiness. Mindst et universitet i Danmark og en partner i udlandet bidrager til Miljønetværk Nordsjællands kerneydelser. Det er praktikmuligheder i udland m.m.

Der eksisterer i dag fem grønne netværk under den landsdækkende forening Key2Green. Netværkene under Key2Green dækker Jylland og Fyn, mens der ikke er noget netværk på Sjælland. Miljønetværk Nordsjælland vil blive det 6. netværk i familien og dermed udfylde tomrummet af netværk på Sjælland. Flere virksomheder har vist interesse for medlemskab af MNN, mens kommunerne på nuværende tidspunkt er mere afventende.
Der arbejdes derfor videre med et koncept, som tager udgangspunkt i det samspil med virksomheder, som allerede er etableret på Cphbusiness. En central ide med MNN er en støtte til virksomheder i deres miljøarbejde f.eks. med at indføre miljøledelse, kemikaliehåndtering og tilpasning til den nye miljødagsorden.

Læs mere på: http://www.miljønetværknordsjælland.dk/

Vælg et tema eller søg efter projekter