Hop til indhold

Intelligent Energy Region

Kan man bruge stemmesensorer til at slukke lyset, og hvor meget energi kan der spares ved at skifte til led-pærer og intelligent stemmestyring?

Kan man udnytte energien fra en dør, bruge stemmesensorer til slukke lyset, og hvor megen energi kan der egentlig spares ved at skifte til led-pærer med intelligent lysstyring? Det var nogle af de spørgsmål, elever fra danske og tyske erhvervs- og folkeskoler stillede sig selv, da de arbejdede med energibesparelser som en del af projektet Intelligent Energy Region.

Projektets hovedformål var at fremme energieffektiviseringer i Femern Bælt-regionen, så der på længere sigt kan skabes en ”intelligent energi region”. Og dermed handlede projektet ikke kun om nye tekniske løsninger, men i lige så høj grad om at motivere virksomheder, organisationer og privatpersoner til at spare på energien.

Et af de vigtigste resultater var, at det lykkedes at få uddannet energicoaches i offentlige og private virksomheder både på dansk og tysk side. Og at dele af den uddannelse nu er blevet implementeret i undervisningen af vvs- og elektrikerelever i Danmark og på folkeskoler og erhvervsskoler i både Danmark og Tyskland.

Eleverne på erhvervs- og folkeskolerne stiftede som noget nyt bekendtskab med begrebet nudging. Altså, hvordan man eksempelvis kan udnytte hjernens måde at fungere på til at overbevise kunder om, at det er fornuftigt at investere i energibesparelser.

Der blev også afholdt energi-olympiader i både Danmark og Tyskland, hvor skoleeleverne kunne konkurrere på ideer og innovation. Formålet var både at sætte fokus på energireduktion, men også at danne grobund for et fremtidigt samarbejde mellem elever fra Danmark og Tyskland.

I projektet havde EASJ ansvar for kommunikationspakken, og dette gav anledning til at studerende fra multimediedesignuddannelsen igennem hele projektperioden fik rig mulighed til at arbejde professionelt med hele kommunikationspaletten inkl. grafisk design, logodesign, video- og fotodokumentation, hjemmesidedesign og meget mere.

Vælg et tema eller søg efter projekter