Energiteknisk bæredygtighedsoptimering – Andenplads i konkurrencen om “Årets forskningsprojekt 2019”

Reduktion af bygningers energiforbrug og udledning af CO2 og andre miljøbelastende stoffer

Den overordnede målsætning med Energiteknisk bæredygtighedsoptimering (EBO) er at generere ny viden, som kan føre til nye energitekniske og bæredygtige innovationer i byggeriet.

Det forventes at den nye viden både bidrager med at reducere bygningers energiforbrug og deraf følgende udledning af CO2 og andre miljøbelastende stoffer, samt øger antallet af vækstvirksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

I projektet samarbejder studerende, undervisere og forskere med byggematerialeproducenter.

Projektet har indtil videre udviklet sig til at indeholde 18 delprojekter – eksempelvis:

Guarded Hotbox

Projektets mål er at generere ny viden om bygningers varmetab ved at udføre praktiske målinger i en såkaldt guarded hot box.

 

 

Dagslysfaktor

Projektets mål er at generere ny viden om beregningsmetoder for dagslysfaktorer.

Dampdifussion

Projektets mål er at generere ny viden om byggematerialernes fugttekniske egenskaber.

Relaxationsmetoden

Projektets mål er at generere ny viden om beregning af 2-dimensionelle varmestrømme i Excel.

Lydmålinger

Projektets mål er at generere ny viden om lydreduktionen i træskelet og stålskelet vægge.

Thermal Walls

I Thermal Walls projektet måles temperatur- og fugtforløbet gennem lette ydervægskonstruktioner

Vælg et tema eller søg efter projekter