Hop til indhold
 • Efterspurgte personlige- og karrierekompetencer hos aftagervirksomheder af dimittender på markedsførings- og handelsøkonom fra erhvervsakademi Dania

  Forskning viser, at efterspurgte personlige kompetencer ikke er entydige. Vi er nysgerrige på, om dette også er...

 • Klimaregnskab i jordbruget – principper og præmisser

  Én ting er at lave klimaregnskab – en anden ting er at gøre noget ved det.

 • Ledelse i det fri

  Når ledelsesarbejdet rykkes ud i det fri! -drivkræfter og barriere! - så virksomheder kan udnytte den viden,...

 • Fokuseret ledelse af grøn omstilling

  Hvilke problemstillinger og barrierer knytter sig til implementering af værdibaseret ESG, og hvordan integreres Inner Development Goals...

 • Det Digitale Kundemøde 3.0

  Hvorledes kan man i Liv og Pension udvikle den digitale kunderejse, så kunderne oplever et serviceløft og...

Vælg et tema eller søg efter projekter

Alle forsknings- og udviklingsprojekter fra danske erhvervsakademier samlet på ét sted

418 projekter og 555 videnprodukter på tværs af 8 erhvervsakademier

Søgeresultater

Viser resultater for

Ingen projekter fundet

 1. Byg

  Visualisering af sensordata: ”Proof of concept” for visualisering af sensordata i digitale tvillinger

  ”Proof of concept” for visualisering af sensordata i digitale tvillinger

 2. Byg

  Barrierer ved Biologiske Byggematerialer – 3XB

  Forskningsprojektet skal undersøge hvilke barrierer der er for at udbrede de biologiske byggematerialer, fra forsøgsbyggeri til byggeri i stor skala.

 3. Byg

  Elbiler i brand – om brandsikkerhed og giftige gasser ved brand i familiens elbil tæt ved boligen.

  En elbil i brand udvikler giftige gasser og kan ikke slukkes med vand. Hvordan bør dette håndteres i boligbyggeriet?

 4. Byg

  Digital Staderegistrering

  Der udvikles hele tiden ny teknologi og hardware, der kan understøtte en god staderegistrering i dagens byggeri, men markedet er efterhånden mættet.

 5. Byg

  Transformation. Klima og bygningskultur

  Hvilke parametre træder frem ved bygningens transformation af materiel og immateriel værdi, og hvilke bygningsdele eller komponenter er betydningsbærerende?

 6. Bæredygtighed

  “For få kvinder i byggebranchen”

  Der mangler kvinder i byggebranchen

 7. Bæredygtighed

  Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

  I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis

 8. Byg

  Private grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse – en undersøgelse af retstilstanden

  Hvilke forhold vægter domstolene i bedømmelsen af grundejeres erstatningsansvar ved manglende glatførebekæmpelse, og hvad påvirker culpaansvaret?

 9. Bæredygtighed

  Model for byggeri baseret på den cirkulære økonomi

  Projektet udarbejder en generisk model med henblik på genbrug i mere fleksible bygninger med udgangspunk i empiri over potentialer i eksisterende bygninger

 10. Byg

  Højhuse i træ i Danmark

  Et bæredygtigt alternativ. Men hvorfor har vi ikke højhuse i træ i Danmark?

 11. Byg

  Mærk Næstved – Bæredygtig grøn byudvikling

  Bæredygtig udvikling, genanvendelse og cirkulær økonomi sikrer et godt og grønt liv til fremtidige generationer og en mulighed for optimering af virksomheder.

 12. Bæredygtighed

  Bæredygtig Facilities Management – From Sustainable Refurbishment to Sustainable Facility Management

  Udviklingsprojektet fokuserer på at styrke evidensgrundlaget og undervisning i bæredygtig Facilities Management på nordiske uddannelsesinstitutioner