• Er havre davre? – Fra viden til handling

  Hvem leverer viden om fodring af heste til hesteejerne?

 • Beslutningsstøtte i dansk fodbold

  Opbygning af en algoritme til datadreven beslutningsstøtte i forbindelse med handel af fodboldspillere

 • Teknologi i fremtidens sport- og event Danmark

  Hvordan kan nye Sport Management teknologier fremme frivillighed i breddeidræt og foreningslivet i Danmark med sigte på...

 • Fremtidens ejendomsadministrator

  Ejendomsadministratorselskaber i Europa oplever en enorm forretningsudvikling og vækst. Hvad sker der i branchen i Danmark og...

 • Barrierer ved Biologiske Byggematerialer – 3XB

  Forskningsprojektet skal undersøge hvilke barrierer der er for at udbrede de biologiske byggematerialer, fra forsøgsbyggeri til byggeri...

Vælg et tema eller søg efter projekter

Alle forsknings- og udviklingsprojekter fra danske erhvervsakademier samlet på ét sted

404 projekter og 500 videnprodukter på tværs af 8 erhvervsakademier

Søgeresultater

Viser resultater for

Ingen projekter fundet

 1. Byg

  Barrierer ved Biologiske Byggematerialer – 3XB

  Forskningsprojektet skal undersøge hvilke barrierer der er for at udbrede de biologiske byggematerialer, fra forsøgsbyggeri til byggeri i stor skala.

 2. Byg

  Elbiler i brand – om brandsikkerhed og giftige gasser ved brand i familiens elbil tæt ved boligen.

  En elbil i brand udvikler giftige gasser og kan ikke slukkes med vand. Hvordan bør dette håndteres i boligbyggeriet?

 3. Byg

  Digital Staderegistrering

  Der udvikles hele tiden ny teknologi og hardware, der kan understøtte en god staderegistrering i dagens byggeri, men markedet er efterhånden mættet.

 4. Byg

  Transformation. Klima og bygningskultur

  Hvilke parametre træder frem ved bygningens transformation af materiel og immateriel værdi, og hvilke bygningsdele eller komponenter er betydningsbærerende?

 5. Bæredygtighed

  “For få kvinder i byggebranchen”

  Der mangler kvinder i byggebranchen

 6. Bæredygtighed

  Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

  I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis

 7. Byg

  Private grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse – en undersøgelse af retstilstanden

  Hvilke forhold vægter domstolene i bedømmelsen af grundejeres erstatningsansvar ved manglende glatførebekæmpelse, og hvad påvirker culpaansvaret?

 8. Bæredygtighed

  Model for byggeri baseret på den cirkulære økonomi

  Projektet udarbejder en generisk model med henblik på genbrug i mere fleksible bygninger med udgangspunk i empiri over potentialer i eksisterende bygninger

 9. Byg

  Højhuse i træ i Danmark

  Et bæredygtigt alternativ. Men hvorfor har vi ikke højhuse i træ i Danmark?

 10. Byg

  Mærk Næstved – Bæredygtig grøn byudvikling

  Bæredygtig udvikling, genanvendelse og cirkulær økonomi sikrer et godt og grønt liv til fremtidige generationer og en mulighed for optimering af virksomheder.

 11. Bæredygtighed

  Bæredygtig Facilities Management – From Sustainable Refurbishment to Sustainable Facility Management

  Udviklingsprojektet fokuserer på at styrke evidensgrundlaget og undervisning i bæredygtig Facilities Management på nordiske uddannelsesinstitutioner

 12. Bæredygtighed

  The way of life. LCA – Life Cycle assessment

  Projektet givder studerende på de videregående byggetekniske uddannelser en introduktion til LCA gennem en pædagogisk og visuel iscenesættelse af LCA