• Brancheglidning mellem handel og service

  Hvordan arbejder servicevirksomheder med handel og hvordan arbejder handelsvirksomheder med service? 

 • FN’s verdensmål som business case

  Projektets mål er at fremkomme med best practice i form af et inspirationskatalog til andre SMV’ere, i forhold til at arbejde med udvalgte FN's verdensmål

 • E-eksport for BtC og BtB virksomheder

  Projektet skal skabe grundlag for E-eksport for danske SMV’ere, der mangler den grundlæggende forståelse for at arbejde...

 • Competence Demand Analytics (CDA) Watson

  Projektet ønsker at skabe transparent indsigt i ”jobefterspørgslen” ved at udvikle samarbejder med eksterne og interne partnere

 • Immersive Design, Technologies & Experiences

  Undersøgelse af tilgange til at erhverve ny viden og konkrete erfaringer inden for de tre fokusområder; immersive...

Vælg et tema eller søg efter projekter

Alle forsknings- og udviklingsprojekter fra danske erhvervsakademier samlet på ét sted

379 projekter og 425 videnprodukter på tværs af 8 erhvervsakademier

Søgeresultater

Viser resultater for

Ingen projekter fundet

 1. Bæredygtighed

  Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

  I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis

 2. Byg

  Private grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse – en undersøgelse af retstilstanden

  Hvilke forhold vægter domstolene i bedømmelsen af grundejeres erstatningsansvar ved manglende glatførebekæmpelse, og hvad påvirker culpaansvaret?

 3. Bæredygtighed

  Model for byggeri baseret på den cirkulære økonomi

  Projektet udarbejder en generisk model med henblik på genbrug i mere fleksible bygninger med udgangspunk i empiri over potentialer i eksisterende bygninger

 4. Byg

  Højhuse i træ i Danmark

  Et bæredygtigt alternativ. Men hvorfor har vi ikke højhuse i træ i Danmark?

 5. Byg

  Mærk Næstved – Bæredygtig grøn byudvikling

  Bæredygtig udvikling, genanvendelse og cirkulær økonomi sikrer et godt og grønt liv til fremtidige generationer og en mulighed for optimering af virksomheder.

 6. Bæredygtighed

  Bæredygtig Facilities Management – From Sustainable Refurbishment to Sustainable Facility Management

  Udviklingsprojektet fokuserer på at styrke evidensgrundlaget og undervisning i bæredygtig Facilities Management på nordiske uddannelsesinstitutioner

 7. Bæredygtighed

  The way of life. LCA – Life Cycle assessment

  Projektet givder studerende på de videregående byggetekniske uddannelser en introduktion til LCA gennem en pædagogisk og visuel iscenesættelse af LCA

 8. Bæredygtighed

  Indeklimatest på klimastyret bygning ved Humber, School of Applied Technology , Canada

  Udvikling af undervisningsmetoder der styrker rådgiveres viden og forståelse for energiforbrug og indeklima i bygninger.

 9. Business

  Supporting eco-innovations towards international markets

  Hvordan kan erhvervsfremmesystemet medvirke til at flere mijøteknologivirksomheder vokser og internationaliserer?

 10. IT

  Augmented Reality i CAD

  Anvendelse af AR og CAD til konstruktion af maskiner og byggeri

 11. Byg

  FLIBA – Fremtidens Ledere I Byggeri og Anlæg

  Et nordisk projektsamarbejde om udvikling af lederkompetencer i bygge- og anlægsbranchen

 12. Design

  Moderne brugergrænseflader

  Teknologierne VR/AR/360 video analyseres og afprøves med arkitektfirmaet Urban Power. Opnåede resultater implementeres i moduler på PBA Webudvikling.