• The Instagrammable Hotel

  What makes a hotel instagrammable, or more colloquially, “insta-friendly”?

 • Employer Branding in a Post-COVID reality

  Employer Branding and City Branding have both been at the forefront of the global fight for talent....

 • Undersøgelse af optometristers kompetencer ift. vurdering af fundusfotos

  Hvordan er danske optometristers opfattelse af egne kompetencer i forhold til arbejdet med fundusundersøgelse – og ses...

 • Password security and game-based learning

  Awareness training using a purpose-built game is used to compare differences in intended and actual password behaviour...

 • Undersøgelse af signifikante faktorer til forklaring af den stigende aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark i perioden 2004 – 2020

  I projektet afdækkes viden omkring signifikante variable, der forklarer den stigende aktivitet på fritidshusmarkedet i region Syddanmark...

Vælg et tema eller søg efter projekter

Alle forsknings- og udviklingsprojekter fra danske erhvervsakademier samlet på ét sted

378 projekter og 441 videnprodukter på tværs af 8 erhvervsakademier

Søgeresultater

Viser resultater for

Ingen projekter fundet

 1. Byg

  Transformation. Klima og bygningskultur

  Hvilke parametre træder frem ved bygningens transformation af materiel og immateriel værdi, og hvilke bygningsdele eller komponenter er betydningsbærerende?

 2. Bæredygtighed

  “For få kvinder i byggebranchen”

  Der mangler kvinder i byggebranchen

 3. Bæredygtighed

  Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

  I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis

 4. Byg

  Private grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse – en undersøgelse af retstilstanden

  Hvilke forhold vægter domstolene i bedømmelsen af grundejeres erstatningsansvar ved manglende glatførebekæmpelse, og hvad påvirker culpaansvaret?

 5. Bæredygtighed

  Model for byggeri baseret på den cirkulære økonomi

  Projektet udarbejder en generisk model med henblik på genbrug i mere fleksible bygninger med udgangspunk i empiri over potentialer i eksisterende bygninger

 6. Byg

  Højhuse i træ i Danmark

  Et bæredygtigt alternativ. Men hvorfor har vi ikke højhuse i træ i Danmark?

 7. Byg

  Mærk Næstved – Bæredygtig grøn byudvikling

  Bæredygtig udvikling, genanvendelse og cirkulær økonomi sikrer et godt og grønt liv til fremtidige generationer og en mulighed for optimering af virksomheder.

 8. Bæredygtighed

  Bæredygtig Facilities Management – From Sustainable Refurbishment to Sustainable Facility Management

  Udviklingsprojektet fokuserer på at styrke evidensgrundlaget og undervisning i bæredygtig Facilities Management på nordiske uddannelsesinstitutioner

 9. Bæredygtighed

  The way of life. LCA – Life Cycle assessment

  Projektet givder studerende på de videregående byggetekniske uddannelser en introduktion til LCA gennem en pædagogisk og visuel iscenesættelse af LCA

 10. Bæredygtighed

  Indeklimatest på klimastyret bygning ved Humber, School of Applied Technology , Canada

  Udvikling af undervisningsmetoder der styrker rådgiveres viden og forståelse for energiforbrug og indeklima i bygninger.

 11. Business

  Supporting eco-innovations towards international markets

  Hvordan kan erhvervsfremmesystemet medvirke til at flere mijøteknologivirksomheder vokser og internationaliserer?

 12. IT

  Augmented Reality i CAD

  Anvendelse af AR og CAD til konstruktion af maskiner og byggeri