Hop til indhold

Elbiler i brand – om brandsikkerhed og giftige gasser ved brand i familiens elbil tæt ved boligen.

En elbil i brand udvikler giftige gasser og kan ikke slukkes med vand. Hvordan bør dette håndteres i boligbyggeriet?

Den eksisterende viden om risici ift. slukning og giftige gasser ved brand i elbiler er meget begrænset. Med den stigende mængde af elbiler på vejene og i boligmassen er det presserende, at der forskes mere målrettet på området. Den eksisterende, tilgængelige forskning skal primært hentes fra Norge, som er det land i Norden, der er længst med udbredelsen af elbiler pr. indbygger.

Det forskningsspørgsmål vi vil besvare med projektet er således:

  •  Hvordan håndteres brand og giftige gasser, hvis en elbil brænder tæt på boligen?

For at besvare dette vil vi undersøge følgende delemner:

  • Er bygningsreglementet gearet til fremtiden, når vi bygger nyt og mængden af elbiler i garager i den private boligmasse øges?
  • Hvor langt er udviklingen i forhold til viden om, hvor giftigt gassen er i et batteri som brænder?
  • Hvordan håndterer man det i andre lande, hvor elbiler og el bliver opladet i hjemmet fra vindmøller og solceller? Vi har kig på Norge, som er det førende land i norden.

Vælg et tema eller søg efter projekter