Grøn Beton II

Hvordan skaber vi en grøn omstilling af cement- og betonproduktion i Danmark? Projektet medvirker til, at cementindholdet i kommende betonblandinger reduceres.

Innovationskonsortiet “Grøn Omstilling af Cement- og Betonproduktion” er et fire-årigt forsknings- og udviklingsprojekt støttet af InnovationsFonden.

Den danske cement- og betonbranche har gjort en stor indsats for at nedsætte miljøbelastningen ved cement- og betonproduktion, men fordi der bruges meget beton og er udsigt til endnu mere i fremtiden, er der god grund til at arbejde med at gøre betonkonstruktioner grønnere.

Innovationskonsortiet, der i daglig tale kaldes “Grøn Beton II”, skal tage nye alternative cementer i anvendelse, og sikre at danske betonkonstruktioner også i fremtiden kan etableres med tilstrækkelig stor holdbarhed og levetid, samt minimalt behov for vedligeholdelse.

Vælg et tema eller søg efter projekter