• Digitalisering af SMV’ers forsyningskæder

  For at styrke forsyningskædernes og dermed de involverede SMV’ers konkurrenceevne undersøges det i dette projekt, hvordan forsyningskædens...

 • Female entrepreneurship

  Projektet fokuserer på kvinder og iværksætteri for dermed at fremme et bredere engagement af kvindelige iværksættere.

 • Sizing

  Hvordan påvirker muligheden for personlig opmåling/bodyscanning beklædningsvirksomheders arbejde med fit og sizing.

 • Insight Hunt

  Insight hunt har til formål at udvikle en metode til, hvordan bureauer effektivt og struktureret kan udarbejde...

 • Økonomisk og bæredygtig rørdiameter

  Rør dimensionens i Danmark efter en metode fra 1968 som tilgodeser en billig drift og opsætning. Vi...

Vælg et tema eller søg efter projekter

Alle forsknings- og udviklingsprojekter fra danske erhvervsakademier samlet på ét sted

408 projekter og 448 videnprodukter på tværs af 8 erhvervsakademier

Søgeresultater

Viser resultater for

Ingen projekter fundet

 1. Teknik

  Økonomisk og bæredygtig rørdiameter

  Rør dimensionens i Danmark efter en metode fra 1968 som tilgodeser en billig drift og opsætning. Vi vil omlægge metoden så den tilgodeser miljøet.

 2. Innovation

  Rover til Indlandsisen

  Produktudvikling af Rover til måling af tykkelse på indlandsisen - med håbet om bedre varslingssystemer til kystlande i fremtiden

 3. Bæredygtighed

  Bridging Material Connexion med CES Edupack – EcoAudit tool, udviddet kvantificering af miljøeffekter.

  Vi forsøger at ‘bridge the gap’ mellem CESEdupack og Material Connexion med udgangspunkt i miljøberegneren EcoAudit.

 4. Bæredygtighed

  Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

  I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis

 5. Teknik

  Robotteknologi, automatisering og digitalisering (RAD) – afprøvning af teknologier

  Processer, der omfatter RAD-teknologier, vil komme til at overtage mange af de processer, der tidligere har været manuelle

 6. Business

  Dannelsesbegrebet i fremtidens organisationer

  Vi ønsker med dette projekt at se nærmere på, om det at arbejde bevidst med udvikling af forståelse for dannelse i organisationer og blandt ledere

 7. Bæredygtighed

  Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien (CISKA)

  Projektet skal følge udviklingen af to industrielle symbioseparker og komme med anbefalinger til etablering af fremtidige symbioseparker i Skandinavien

 8. Byg

  Mærk Næstved – Bæredygtig grøn byudvikling

  Bæredygtig udvikling, genanvendelse og cirkulær økonomi sikrer et godt og grønt liv til fremtidige generationer og en mulighed for optimering af virksomheder.

 9. Miljø

  Vurdering af peroxidtest

  Mange organiske opløsningsmidler skal overvåges for dannelse af ustabile, eksplosive organiske peroxider. Det ser ud til, at testmetoden er upræcis.

 10. Miljø

  Fra plast til mikroplast

  Mikroplast findes alle vegne; i luften og i vandmiljøet. Cphbusiness undersøger mikroplastbelastningen i søer og åer på Sjælland

 11. Miljø

  Insekter på middagsbordet

  fra insekter som snack – til at blive en del af et decideret måltid. Hvordan gør vi det?

 12. Business

  Supporting eco-innovations towards international markets

  Hvordan kan erhvervsfremmesystemet medvirke til at flere mijøteknologivirksomheder vokser og internationaliserer?