Hop til indhold

KEA Works Vinge

Innovative løsninger til fremtidens by, Vinge: en smart og bæredygtig by, hvor natur og by tænkes sammen på nye måder

MULIGHEDEN FOR AT FORME FREMTIDENS BY

35 km nordvest for København står 370 hektar tomme marker, parat til at skulle forvandles til fremtidens bæredygtige by; Vinge. KEAs studerende får mulighed for at arbejde med Danmarks største byudviklingsprojekt og hvis deres ide er god nok, kan den måske blive til virkelighed…

KEA WORKS er KEAs årlige tværfaglige projektuge, hvor en stor del af KEAs studerende i løbet af ugen samarbejder i tværfaglige projektgrupper om at løse praksisnære udfordringer med en overordnet partnervirksomhed og tema.

I 2016 er KEA WORKS’ tema fremtidens by og den overordnede case er byen Vinge, som skal anlægges over de næste år uden for Frederikssund, som en smart og bæredygtig by, hvor natur og by tænkes sammen på nye måder. De studerende såvel som undervisere vil således få unik indsigt i og viden om, hvad det indebærer at være med i formgivningen af fremtidens smarte og bæredygtige byer.

KEA WORKS VINGE har til formål at styrke de studerende i at arbejde tværfagligt samt understøtte deres innovative og entreprenante mindset.
Projektugen skal resultere i 14 innovative løsningsforslag til Vinge, hvoraf 3 vindere får mulighed for at arbejde videre med at realisere deres koncepter.

Vælg et tema eller søg efter projekter