KEA Works Vinge

Projekttitel KEA Works Vinge
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Ja
Tema Bæredygtighed | Business | Byg | Innovation
Teaser Innovative løsninger til fremtidens by, Vinge: en smart og bæredygtig by, hvor natur og by tænkes sammen på nye måder
Status Afsluttet
Ejer  
- Akademi Københavns Erhvervsakademi (KEA)
- Kontaktperson Tue Hylby Lindqvist
Konsulent
thlx@kea.dk
61268808
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. januar 2016 - 14. december 2016
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

MULIGHEDEN FOR AT FORME FREMTIDENS BY

35 km nordvest for København står 370 hektar tomme marker, parat til at skulle forvandles til fremtidens bæredygtige by; Vinge. KEAs studerende får mulighed for at arbejde med Danmarks største byudviklingsprojekt og hvis deres ide er god nok, kan den måske blive til virkelighed…

KEA WORKS er KEAs årlige tværfaglige projektuge, hvor en stor del af KEAs studerende i løbet af ugen samarbejder i tværfaglige projektgrupper om at løse praksisnære udfordringer med en overordnet partnervirksomhed og tema.

I 2016 er KEA WORKS’ tema fremtidens by og den overordnede case er byen Vinge, som skal anlægges over de næste år uden for Frederikssund, som en smart og bæredygtig by, hvor natur og by tænkes sammen på nye måder. De studerende såvel som undervisere vil således få unik indsigt i og viden om, hvad det indebærer at være med i formgivningen af fremtidens smarte og bæredygtige byer.

KEA WORKS VINGE har til formål at styrke de studerende i at arbejde tværfagligt samt understøtte deres innovative og entreprenante mindset.
Projektugen skal resultere i 14 innovative løsningsforslag til Vinge, hvoraf 3 vindere får mulighed for at arbejde videre med at realisere deres koncepter.

- Baggrund og formål

KEA WORKS VINGE er en videreudvikling af KEA WEEK, som blev afviklet i 2014 og 2015, som ligeledes var en tværfaglig innovationsuge for store dele af KEAs studerende. KEA WEEK havde hvert år en lang række partnervirksomheder, som hver især havde vidt forskellige udfordringer, som de studerende udviklede løsningsforslag til i løbet af ugen. Med KEA WORKS vil KEA fokusere arbejdet med en tværfaglig innovationsuge til ét tema og én overordnet casestiller, for på den måde at fokusere og gå i dybden med partnerskabet og de problemstillinger der arbejdes med.

Selve partnerskabet omkring KEA WORKS VINGE blev etableret på baggrund af et ønske fra Frederikssund Erhverv om at samarbejde med KEA, bl.a. i forbindelse med KEA WEEK’15. Efterfølgende har KEA ønsket at samarbejde med udgangspunkt i Vinge, der som fremtidens bæredygtige og smarte by involverer adskillige temaer relevant for KEAs studerende.

KEA WORKS VINGE har til formål at styrke de studerende i at arbejde tværfagligt samt understøtte deres evner til at arbejde med innovation. De studerende får desuden selvstændigt reflekteret over fremtidens by som mulig arbejdsplads, og mulighed for at etablere lukrativt netværk i en kommune, der er i rivende udvikling og på jagt efter dimittender til ansættelse.

- Aktiviteter og handling

Projektet har en længere koordinerings- og udviklingsfase op til selve projektugen i uge 46, samt en efterfølgende fase med videreudvikling og potentiel realisering af forslag.

Fra maj til august udvikles de overordnede rammer for projektet, organiseringen af projektet med sekretariat, styregruppe og projektgruppe af projektlederne, samt partnerskabet med Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune.

Fra august til november er undervisere fra KEA blevet involveret i projektet og har på workshops udviklet cases i samarbejde med Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune, som blev til en række større workshops for studerende under KEA WORKS VINGE ugen.

Ugens forløb:

 • Mandag blev der afholdt en åbningskonference i en biograf på Nørrebro for alle studerende med diverse foredrag og filmvisning, samt en ekskursion til Vinge med mad, taler og rundvisninger i området.
 • tirsdag – torsdag arbejdede de studerende med at skabe løsningsforslag faciliteret af undervisere.
 • Fredag var der en afsluttende reception, hvor en jury af forskellige eksperter og Frederikssund-virksomheder, samt borgmester i Frederikssund vurderede løsningsforslagene fra de 14 bedste grupper. Derefter blev der overrakt tre præmier af Frederikssund Erhverv til en samlet værdi af 65000 kroner, til de tre bedste forslag.

Efter ugen har de tre vindergrupper præsenteret deres løsningsforslag for Frederikssund byråd d. 14. december.

En proces med potentiel realisering af de tre bedste idéer går i gang i starten af 2017 hjulpet på vej af konsulenter fra KEA.

- Projektets Metode
 • Inspirerende oplæg med eksterne foredragsholdere
 • Tværfagligt gruppearbejde med fokus på innovativ konceptudvikling
 • Praksisnært samarbejde med virksomheder
- Projektets Forventede Resultater
 • KEA WORKS VINGE vil give studerende såvel som undervisere unik indsigt i og viden om, hvad det indebærer at være med i formgivningen af fremtidens smarte og bæredygtige byer
 • Det tværfaglige samarbejde med mere end 20 forskellige hold, vil internt på KEA skabe nye netværk på tværs af holdene, samt større kendskab til andre programområder og uddannelser
 • Virksomhedssamarbejdet og de aktuelle cases vil give erfaring med at arbejde praksisorienteret
 • Udvikling af de studerende innovative og entreprenante mindset, der vil resultere i 14 innovative løsningsforslag til Vinge og 3 vindere der vil arbejde videre med at realisere deres koncepter
 • Videreudvikle KEA WORKS formatet og sprede kendskabet til det
- Projektets Forventede Effekt
 • Networking med virksomheder i Frederikssund, som i fremtiden kan fører til praktikpladser eller arbejdpladser for KEAs studerende
 • Tættere samarbejde med erhvervslivet
 • Skabe opmærksomhed om KEAs studerende som innovative og entreprenante
Tags byudvikling | Innovationsuge | Praksisorienteret | smart city | tværfaglighed | virksomhedssamarbejder
Deltagere  
- Studerende Københavns Erhvervsakademi (KEA)
 • - Bygningskonstruktør (professionsbachelor) (198)
 • - Architectural Technology and Construction Management (Bachelor) (92)
 • - Byggekoordinator (erhvervsakademi) (23)
 • - Entreprenørskab og Design (erhvervsakademi) (64)
 • - Jewellery, Technology and Business (Bachelor) (40)
 • - Datamatiker (erhvervsakademi) (77)
 • - Multimediedesigner (erhvervsakademi) (187)
 • - Automationsteknolog (erhvervsakademi) (15)
 • - Energiteknolog (erhvervsakademi) (23)
 • - IT-teknolog (erhvervsakademi) (36)
 • - Produktionsteknolog (erhvervsakademi) (72)
 • - VVS-installatør (erhvervsakademi) (25)
 • - El-installatør (erhvervsakademi) (27)
 • - Computer Science (AP Graduate) (49)
 • - Economics and Information Technology (Bachelor) (94)
- Medarbejdere Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Tue Hylby Lindqvist
Julie Lærke Sejersbøl Kielland
Gunnvá Nolsøe Nielsen

Undervisere
43 medarbejdere
- Virksomhedsrepræsentanter
- Andre
Partnere Frederikssund Kommune
Finansiering  
- Intern 100%
- Ekstern
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Anden artikel
Video, streaming
Video, streaming