Barrierer ved Biologiske Byggematerialer – 3XB

Forskningsprojektet skal undersøge hvilke barrierer der er for at udbrede de biologiske byggematerialer, fra forsøgsbyggeri til byggeri i stor skala.

Idéen med projektet er at afdække hvilke barrierer der er for producenterne af biologiske byggematerialer, for at få deres produkter ud på et bredere marked.

Indsamling af empiri skal ske igennem afdækkende interviews med producenterne, samt interessegrupper så som forsikringsselskaber og finasieringsinstitutioner.

Efter indsamling af empirien skal denne omsættes til forsøg med brugen af materialer på en ny måde og en større skala.

Det nye i projektet består primært i at dette ikke er gjort før, og at behovet for denne afdækning haster, hvis disse materialer skal på banen i den store grønne omstilling.

Udgangspunkt i eksisterende viden

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i den viden der ligger hos Regionens producenter af biobaserede materialer, og ud fra denne empiri, forsøge at kortlægge hvilke barrierer der måtte være for at bruge biobaserede byggematerialer, i andet end småhuse og forsøgsbyggeri. Der vil blive forsøgt at bygge videre på de erfaringer der er gjort i forbindelse med opførelsen af det biologiske hus i Middelfart.

Forskningsspørgsmål

  • Hvilke barriere er der i forhold til brugen af biologiske materialer i kommercielle byggerier?
  • Hvordan op skalere vi brugen af biologiske materialer, fra forsøgsbyggeri til store byggerier?

Vælg et tema eller søg efter projekter