Hop til indhold

Visualisering af sensordata: ”Proof of concept” for visualisering af sensordata i digitale tvillinger

”Proof of concept” for visualisering af sensordata i digitale tvillinger

Kan vi med nuværende software skabe en digital tvilling med ”live” sensordata? Workingpaperet beskriver et ”Proof of concept” af aktuel teknologi på markedet og er en afsøgning og afprøvning af udvalgte teknologier til visualisering af sensorplacering og sensordata. Denne visualisering har til hensigt at gøre data tilgængelige og forståelige for lægmand. Resultaterne viser, at der er flere forskellige tilgange til visualisering, som alle har fordele og ulemper. Den overordnede konklusion er, at vi på nuværende tidspunkt kan få live sensordata koblet sammen med 3D-bygningsmodeller og at det videre arbejde kalder på en kommercialisering, hvor valget af visualiseringstilgangen afhænger af, hvem der er målgruppen for visualiseringen

Vælg et tema eller søg efter projekter