Hop til indhold

VUCA og nytænkning af strategisk ledelse – fortællinger fra praksis

En undersøgelse af, hvordan ledere forstår og praktiserer strategisk ledelse under VUCA-forhold, og globalisering og digitalisering påvirker deres strategier.

Denne artikel undersøger, hvorledes en række udvalgte ledere i region Sjælland tænker og handler i forhold til deres strategiforståelse og strategiske ledelse i praksisser, der identificeres med reference til det teoretiske begreb: VUCA – som er et akrynom for Volatility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity.

Artiklen vil præsentere og bruge VUCA begrebet som en fælles teoretisk optik på de konkrete praksisser for at kunne undersøge, hvorledes strategisk ledelse udleves i en regional kontekst. Artiklen undersøger gennem åbne kvalitative interviews, hvorledes de medvirkende lederes konkrete oplevelser af virkeligheden påvirker deres tanker og handlinger i relation til strategiarbejdet og den strategiske ledelse. Undersøgelsen centreres omkring fire udvalgte ledere, og den adfærd som VUCA afstedkommer i den branche, hvor de udøver strategisk ledelse. Artiklens fænomenologiske undersøgelse er bygget op omkring dybdegående interviews af disse ledere, der alle har et strategisk ansvar og som udøver ledelse gennem andre ledere i forskellige brancher og i forskellige typer af virksomheder og organisationer.

Artiklen henviser indledningsvist til et bagvedliggende tværorganisatorisk projektsamarbejde mellem Zealand Efteruddannelse og CPH-Business om begrebet VUCA og afledt af dette samarbejde præsenteres VUCA-begrebet med en supplerende strategiteoretisk reference i forhold til interessen for at undersøge ledernes oplevelse af strategi og strategisk ledelse – aktuelt under og efter Coronapandemien og under krigen i Ukraine. Artiklen finder gennem undersøgelsens kondensering, at globaliseringens afledte effekter og konsekvenser samt den tiltagende digitalisering har tematisk relevans for forståelsen af ledernes forskellige oplevelser og deres afledte ledelsesmæssige strategiske handlinger.

Artiklen og den fænomenologiske undersøgelse bekræfter teorier om, at hvor omverdenen er kaotisk, turbulent og ”VUCA”, manifesterer den strategiske nytænkning sig ved at strategiarbejdet bliver mere kortsigtet, procesorienteret og mere rettet mod de interne processer og de oplevede udfordringer, herunder ”det, der måske kan gøres noget ved” – med sigte på udvikling og nødvendige tilpasninger med et ønsker om forbedret kompetence/effektivitet/agilitet.

Artiklen finder, at de strategiske initiativer og den strategisk ledelse i den opstillede VUCA-optik påvirkes af graden af globaliseringseffekter og mulige digitaliseringspotentialer samt at den strategiske nytænkning kommer til udtryk i praksisserne gennem flere eksperimenter, flere improvisationer, løbende tilpasninger og mere strategizing i emergerende strategiske processer og forhandlinger om en mulige strategisk fremtid i forhold til den i nuet udlevede strategiske ledelse.

En kritisk refleksion over undersøgelsens fremstillinger og resultater findes i relation til et i undersøgelsen konkret udtalt behov for stabilitet i modsætning til de generelle anbefalingerne om øget agilitet som svar på VUCA-konsekvenser for organisationers kapabilitet til overlevelse. Oplevelserne og udfordringerne gør det relevant at reflektere over de mulige afledte konsekvenser af kontinuerlige omstillinger og improvisationer, som uden fælles planer med tid til reel medarbejderinddragelse eller tid til eftertænksomhed måske på sigt afleder endnu mere kaos og stress i og omkring organisationer.

Vælg et tema eller søg efter projekter