Hop til indhold

Etiske ”stoppesteder” og ”ståsteder” – etik i daglig ledelse

Projektet afdækker, hvor i hverdagen ledere oplever, at etiske overvejelser bliver del af deres beslutningsgrundlag og hvilke overvejelser, ledere tager afsæt i

I projektet undersøges derfor: Hvor oplever ledere i deres daglige ledelse, at etiske overvejelser bliver del af deres beslutningsgrundlag? (”Etiske stoppesteder”) Og hvilke former for etiske overvejelser og hensyn tager ledere her afsæt i? (”Etiske ståsteder”). Projektet inddrager studerende fra EAAA’s lederuddannelser og har til formål at bidrage med indsigt i, hvordan etiske overvejelser kan understøtte vellykket ledelsespraksis.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter