Hop til indhold

21st Century Skills: Efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked

Hvorledes kan 21st Century Skills integreres i læringsaktiviteter på efteruddannelse?

Den typiske studerende på videre- og efteruddannelse har en markant anderledes profil og baggrund end den typiske fuldtidsstuderende, f.eks. i forhold til alder, erfaring og uddannelseshov. Dette delprojekt har derfor til formål at undersøge, hvorledes arbejdet med 21st Century Skills kan finde sted i en efteruddannelseskontekst, herunder hvordan 21st Century Skills integreres i læringsaktiviteter (didaktiske tiltag) på efteruddannelse. Projektet og forskningsspørgsmålet er direkte afledt af mål 1 & 3 i EAAA’s rammekontrakt samt projekt ”21st Century Skills – karakteregenskaber på fuldtidsuddannelserne”. Formålet med projektet er altså at tilpasse didaktikken på uddannelserne for at understøtte de studerendes muligheder for at matche kravene på det 21. århundredes arbejdsmarked.
Projektet afsluttes med designmuligheder til VEU-underviser herunder et working paper samt efterfølgende en e-bog om projektet.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter