Hop til indhold

Projekt hånd i hånd – det udvidede læringsrum

Projektet udvikler et kreativt og innovativt læringsfællesskab med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen.

Projektet er et udviklings- og et kompetenceudviklingsprojekt, som er støttet af Kompetencesekretariatet /FUSA. Til baggrund for projektet lægger:

  • Samfundet/erhvervslivets stigende krav til tværfaglige samarbejdskompetencer
  • Stigende krav til underviser-rollen
  • Stigende krav til institutionernes arbejde med kvalitet i undervisningen
  • Ønske om at opnå nye metoder og praksis’er for formativ evaluering af de studerende på kreative uddannelser, der kan dokumenteres og supplere vanlige kvalitetsmålinger

Projekt Hånd i Hånd går kort sagt ud på, at 15 undervisere fra PBA Design & Business skal arbejde med at fremme de studerendes faglige dannelse i det udvidede læringsrum, med udgangspunkt i forskellige teoretiske og metodiske tilgange: Situeret Læring/praksisfællesskaber (Lave/Wenger), Refleksive teams (appreciative inquiry/systemteori), Sokratisk dialog (retorik) samt holistisk, kvalitativ effektmåling (med inspiration fra Projekt Effekt).

 

Vælg et tema eller søg efter projekter