Fælles innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål

Udvikling af et innovationsmiljø på tværs af uddannelse, kommune, erhverv og borgere

 

 

Frascatiprojektet baserer sig på globale, nationale og lokale perspektiver. Et globalt perspektiv på Megatrends og FN`s Verdensmål for bæredygtig udvikling, et nationalt perspektiv inden for besøgte coworking spaces og innovationsmiljøer samt et lokalt perspektiv der refererer til lokale gennemførte aktiviteter og undersøgelser på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere – også betegnet Quadro Helix.

På baggrund af undersøgelserne skitseres der i Frascatiprojektet nogle muligheder og anbefalinger i forhold til at udvikle et fælles lokalt innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål. Ud fra undersøgelserne er der produceret fem videnprodukter, som det anbefales at læse i følgende rækkefølge:

 

1 Fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål

2 Læring fra besøgte cowork spaces og innovationsmiljøer

3 Aktiviteter i frascatiprojektet og hvad der kom ud af det

4 Synergier og potientialer i et fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål

5 Metoder til inddragelse af tværgående aktører.

Vælg et tema eller søg efter projekter