Sustainability Marketing – Østjyske SMV’ers arbejde med FN’s 17 verdensmål

Hvordan arbejder SMV'erne i det Østjyske med at implementere de 17 Verdensmål, hvor i processen er de og hvad er det der driver (eller ikke driver) virksomheder

Sustainability Marketing ift. Østjyske SMV’er og de 17 verdensmål

Sustainability Marketing og FN’s 17 verdensmål

Der er inden for de sidste år kommet fart på udviklingen indenfor Sustainability Marketing. Det er isæt vedr. bæredygtige produkter, produktionsmetoder, brugen af bæredygtige råvarer og genbrug af materialer. Men hvordan går det med den videre implementering af FN’s 17 Verdensmål i de små og mellemstore virksomheder? Hvordan påvirkes markedsføringsindsatsen?

Formålet med Sustainability Marketing forskningsprojektet 

Sustainability Marketing er et forskningsprojekt der omhandler at opbygge kompetencer og viden omkring SMV’ers arbejde med FN’s 17 verdensmål. Projektet baseres på en række kvalitative interview med lokale virksomheder, som danner baggrund for en samling af ’best practise’.

Projektet indsamler viden, skaber kontakt mellem studerende, Erhvervsakademi Dania og de lokale virksomheder. Derudover deles viden omkring markedsføring af diverse bæredygtige tiltag virksomhederne har implementeret.

Projektets formål er således at opnå et større kendskab til og viden om lokale virksomheders arbejde med FN’s 17 Verdensmål. Der er herunder fokus på formidling af aktuel og relevant viden og erfaringer til de studerende hhv. virksomheder.

Lokale SMV’er og deres marketingsindsats

Målet med projektet er, at de lokale SMV’er får viden og kendskab til, hvordan de i fremtiden kan anvende de 17 Verdensmål i deres marketingindsats i deres egen virksomhed. Derudover er målet også, at de studerende opnår nye færdigheder og kendskab til centrale begreber inden for Sustainability marketing. Samtidig bør de efter endt uddannelse kunne bidrage positivt til forandringsprocesser i en given virksomhed.

Anvendelse, målgruppe og forskningsspørgsmål

Den indsamlede viden samt analysen heraf vil dels indgå i undervisningen og samtidig være en del af materialet til workshops og seminarer, der afholdes i projektets sidste fase. Målgruppen for de kommende workshops og seminarer er lokale virksomheder (SMV’er). Disse inviteres til at mødes på Erhvervsakademi Dania og med udgangspunkt i egne problemstillinger få sparring på deres udfordringer i samarbejde med de studerende og evt. andre virksomheder.

Vi har på den baggrund formuleret nedenstående forskningsspørgsmål:

Arbejder østjyske SMV’er med 1 eller flere af de 17 Verdensmål med henblik på at skabe konkurrencefordele – og hvordan?

Derudover ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål besvaret:

  • Hvordan er kendskabet til FNs 17 verdensmål blandt lokale SMV’er?
  • Arbejder virksomhederne med verdensmålene ud fra en hhv. proaktiv eller reaktiv tilgang?
  • Hvordan anvender virksomhederne konkret de 17 verdensmål til at skabe værdi i virksomheden fordelt på hhv. vækst, risikostyring, kapitalafkast og organisationsudvikling?
  • Hvordan forventer virksomhederne at anvende de 17 verdensmål til at skabe værdi i virksomheden fordelt på hhv. vækst, risikostyring, kapitalafkast og organisationsudvikling.
  • Hvilke konkrete eksempler på ’best practise’ i forhold til værdiskabelse i arbejdet med de 17 verdensmål findes der i Østjylland.

 

Hvis man er interesseret i forskning vedr. SMV’er og bæredygtighed, kan man læse et andet spændende forskningsprojekt her: Hvordan kan danske SMV’er arbejde med ESG?

Vælg et tema eller søg efter projekter