Sustainability Marketing – Østjyske SMV’ers arbejde med FN’s 17 verdensmål

Hvordan arbejder SMV'erne i det Østjyske med at implementere de 17 Verdensmål, hvor i processen er de og hvad er det der driver (eller ikke driver) virksomheder

 

Der er inden for de sidste år kommet fart på udviklingen af bæredygtige produkter og produktionsmetoder, brugen af bæredygtige råvarer og genbrug af materialer – men hvordan går det med den videre implementering af FN’s 17 Verdensmål i de små og mellemstore virksomheder? Hvordan påvirkes markedsføringsindsatsen?

Projektet indsamler viden, skaber kontakt mellem studerende, Erhvervsakademi Dania og de lokale virksomheder, samt deler viden omkring markedsføring af diverse bæredygtige tiltag virksomhederne har implementeret.

Sustainability Marketing er et forskningsprojekt med det overordnede formål at opbygge kompetencer og viden omkring lokale SMV’ers arbejde med FN’s 17 verdensmål. Projektet baseres på en række kvalitative interview med lokale virksomheder, som danner baggrund for en samling af ’best practise’.

Den indsamlede viden samt analysen heraf vil dels indgå i undervisningen og samtidig være en del af materialet til workshops og seminarer, der afholdes i projektets sidste fase. Målgruppen for de kommende workshops og seminarer er lokale virksomheder (SMV’er), som inviteres til at mødes på Erhvervsakademi Dania og med udgangspunkt i egne problemstillinger få sparring på deres udfordringer i samarbejde med de studerende og evt. andre virksomheder.

Vi har på den baggrund formuleret nedenstående forskningsspørgsmål:

Arbejder østjyske SMV’er med 1 eller flere af de 17 Verdensmål med henblik på at skabe konkurrencefordele – og hvordan?

Derudover ønskes følgende undersøgelsesspørgsmål besvaret:

  • Hvordan er kendskabet til FNs 17 verdensmål blandt lokale SMV’er?
  • Arbejder virksomhederne med verdensmålene ud fra en hhv. proaktiv eller reaktiv tilgang?
  • Hvordan anvender virksomhederne konkret de 17 verdensmål til at skabe værdi i virksomheden fordelt på hhv. vækst, risikostyring, kapitalafkast og organisationsudvikling?
  • Hvordan forventer virksomhederne at anvende de 17 verdensmål til at skabe værdi i virksomheden fordelt på hhv. vækst, risikostyring, kapitalafkast og organisationsudvikling.
  • Hvilke konkrete eksempler på ’best practise’ i forhold til værdiskabelse i arbejdet med de 17 verdensmål findes der i Østjylland.

Vælg et tema eller søg efter projekter