Hvordan kan danske SMV’er arbejde med ESG?

Et studie af danske virksomheders beretninger om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

ESG er den nyeste måde, hvorpå særligt børsnoterede selskaber formidler deres arbejde med bæredygtighed i deres årsrapporter – hvordan kan SMV’er anvende dette som best practice i deres eget arbejde med kommunikation af bæredygtighed?

ESG – miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse

ESG står for “environmental, social and governance”, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.
Det omtales også ofte som bæredygtighed.

Indeværende projekt søger at finde svare på følgende forskningsspørgsmål:

Hovedspørgsmål:

  • Fokuserer store aktieselskaber i industrisektoren og sektoren for dagligvarer og cyklisk forbrug på bestemte dele af ESG i afrapportering af bæredygtighed?

Underspørgsmål:

  • Hvilke ESG-nøgletal har de to sektorer mest fokus på?
  • Hvad er best practice i forhold til, hvordan man kommunikerer arbejdet med ESG?

Resultatet skal hjælpe os med at afgrænse, hvad der bør prioriteres højest, hvis SMV’er fra industrisektoren eller dagligvaresektoren og cyklisk forbrug vil arbejde med ESG. Nærmere specifikt skal Hiflux, som er vores samarbejdsvirksomhed, bruge vores fund som inspirationsmateriale til deres arbejde med ESG.

Vælg et tema eller søg efter projekter