Hop til indhold

Grøn Omstilling – fra “sort” til “grøn” virksomhedsadfærd

Projektet vil forsøge at skabe værdi for SMV'er, gennem en kortlægning og etablering af principperne for, hvad en grøn virksomhedsadfærd indbefatter

Projektets overordnede målsætning er at skabe værdi for danske SMV’er, med aktivitet inden for servicesektoren gennem en kortlægning såvel som etablering af principperne for, hvad en grøn virksomhedsadfærd indbefatter. En etablering af principper ønskes opnået gennem bl.a. en forståelse for, samt analyse af, virksomhedernes oplevelser af barrierer, udfordringer og muligheder i rejsen mod en grøn virksomhedsadfærd.

Herunder vil projektet afdække barrierer som følge af nuværende og kommende regulering, virksomhedens strategi, taktik, kompetencer, ressourcer og rammebetingelser. I forlængelse heraf undersøges det bl.a., hvordan og om brugen af standarder kan være med til at løfte SMV’ernes indsats, bl.a. i form af fx en standardiseret indstilling til datafangst og – struktur, hvorledes processer er bæredygtige.

Endnu en central leverance i projektet handler om, hvor forskellige aspekter omkring– og underliggende cirkularitet afmystificeres, konkretiseres og kommunikeres internt såvel som eksternt 

Rent definitorisk vil projektet anvende følgende diskurs samt forståelse for projektets 3 overordnede områder: 

  • Cirkulær økonomi forstås som grønne forretningsmodeller, hvor værdiskabelsen baserer sig på en effektiv/optimal ressourceudnyttelse i løbet af hele den pågældende ressources (herunder også produkts) levetid – hvilket står i kontrast til ”sorte” forretningsmodeller, hvor det primære formål er profitmaksimering.  
  • Bæredygtighed forstås som igangsættelsen af aktiviteter, hvor påvirkningen af miljø, social kontekst såvel som økonomi mindskes mest muligt i løbet af aktivitetens levetid. 
  • Grøn omstilling handler om virksomhedernes ledelsesmæssige, organisatoriske og kulturelle omstilling fra et ”sort” til et ”grønt” mindset. 

Dette projekt bærer titlen Grøn Omstilling. Det er dog ikke ensbetydende med, at cirkulær økonomi såvel som bæredygtighed træder i baggrunden. Projektets indgangsvinkel bygger på, at Grøn omstilling, og den latente transformation fra et ”sort” til et ”grønt” mindset, udgør fundamentet for virksomhedens fremadrettede aktiviteter i rejsen mod cirkularitet og bæredygtighed.  

Vælg et tema eller søg efter projekter