Fælles innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål

Udvikling af et innovationsmiljø baseret på FNs verdensmål på tværs af uddannelse, kommune, erhverv og borgere

Fælles innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål

Innovationsmiljø baseret på FNs verdensmål

Frascatiprojektet: Innovationsmiljø baseret på FNs verdensmål baserer sig på globale, nationale og lokale perspektiver. Et globalt perspektiv på Megatrends og FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, et nationalt perspektiv inden for besøgte coworking spaces og innovationsmiljøer samt et lokalt perspektiv der refererer til lokale gennemførte aktiviteter og undersøgelser på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere – også betegnet Quadro Helix.

Formål med projektet

Det overordnede formål med Frascatiprojektet er at komme med et bud på et lokalt fælles innovationsmiljø, der tager udgangspunkt i globale tendenser, eksisterende nationale miljøer og lokale aktiviteter omkring Skive. Formålet med aktionsforskningsprojektet er at bidrage til udviklingen af innovationsmiljøet ved at:

  • Bringe viden om globale megatrends og nationale innovationsmiljøer, co-workspaces, iværksættermiljøer og makerspaces (FabLabs) i spil.
  • Inddrage erfaringer fra lokale aktiviteter og arrangementer.
  • Inddrage kommune, erhverv, uddannelse og borgere i udviklingen.
  • Opdyrke og afprøve potentielle partnerskaber og synergieffekter på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelserne skitseres der i Frascatiprojektet nogle muligheder og anbefalinger i forhold til at udvikle et fælles lokalt innovationsmiljø baseret på FN´s verdensmål. Ud fra undersøgelserne er der produceret fem videnprodukter, som det anbefales at læse i følgende rækkefølge:

  • Fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål
  • Læring fra besøgte cowork spaces og innovationsmiljøer
  • Aktiviteter i frascatiprojektet og hvad der kom ud af det
  • Synergier og potientialer i et fælles innovationsmiljø baseret på FN`s Verdensmål
  • Metoder til inddragelse af tværgående aktører.

Resultater af projektet: Innovationsmiljø baseret på FNs verdensmål

På baggrund af globale og nationale tendenser, besøgte eksisterende miljøer samt lokale aktiviteter og undersøgelser, forventes at det at kunne synliggøre de potentialer og synergieffekter der ligger i et fælles innovationsmiljø med fokus på FNs verdensmål på tværs af kommune, erhverv, uddannelse og borgere (Quadro Helix)

Hvis man er interesseret i at læse mere om projekter vedr. FN’s verdensmål, kan man fordybe sig i dette spændende projekt: Sustainability Marketing – Østjyske SMV’ers arbejde med FN’s 17 verdensmål

Vælg et tema eller søg efter projekter