Hop til indhold

Ledelse af hybride arbejdspladser

Ledelse og organisering af afdelinger, hvor ansatte overgår til hybride arbejdspladser i form af vekslen mellem at være fysisk på arbejde og hjemmearbejde

Projektet bygger på et gennemført forstudie ’Ledelse af hybride mødeformer’ (se rapport under Videnprodukter), som viste, at området er uudforsket og interessant og aktuelt i forhold til ændring af ledelsesrollen og organiseringen, når medarbejderne skifter mellem at være fysisk og virtuelt til stede på arbejdspladsen. Projektet understøtter et meget aktuelt vidensbehov jvnf. litteraturstudiet i forprojektet, både i forhold til erhvervene, uddannelserne i ledelse og kommunikation og professionerne, som Cphbusiness er medvirkende til at understøtte og udvikle. Dette aktuelle vidensbehov er desuden også blevet afdækket i forbindelse med revidering af studieordningen på AU i ledelse i 2021/2022.

I foråret 2021 har Akademierne afholdt høringer og indsamlet data hos vores interessenter, bl.a. Dansk industri, i forhold til hvad erhvervene, som vi supporterer, har af videnbehov. Et af de tydelige behov, der blev afdækket, var et ønske om viden omkring ledelse af hybride arbejdspladser. En eksplorativ undersøgelse af praksis omkring ledelse af hybride arbejdspladser, der er udviklet og implementeret under den nuværende pandemi i dansk erhvervsliv, vil derfor være medskabende til at afdække relevant ny viden om konkrete modeller og samarbejdsformer for hybridarbejdspladsen for erhvervene.

Projektet havde som formål at udvikle guidelines og metoder i forhold til at styrke lederers evne til at lede hybride arbejdspladser. Disse kan bl.a. ses under “Videnprodukter”.

Vælg et tema eller søg efter projekter