Ledelse af hybride arbejdspladser

Ledelse og organisering af afdelinger, hvor ansatte overgår til hybride arbejdspladser i form af vekslen mellem at være fysisk på arbejde og hjemmearbejde

Projektet udspringer af forstudiet Ledelse af hybride mødeformer, der blev udført i efteråret 2021. Vedhæftet under vidensprodukter, er den afsluttende rapport fra forstudiet.

Titlen for forstudiet skabte misforståelser omkring emnet, og forstudiets navn blev derfor ændret.
Forstudiet viser, at området er uudforsket og interessant og aktuelt i forhold til ændring af ledelsesrollen og organiseringen, når medarbejderne skifter mellem at være fysisk og virtuelt til stede på arbejdspladsen. Projektet understøtter et meget aktuelt vidensbehov jvnf. litteraturstudiet i forstudiet, både i forhold til erhvervene, uddannelserne i ledelse og kommunikation og professionerne, som Cphbusiness er medvirkende til at understøtte og udvikle. Dette aktuelle vidensbehov er desuden også blevet afdækket i forbindelse medrevidering af studieordningen på AU i ledelse i 2021/2022.
I foråret 2021 har Akademierne afholdt høringer og indsamlet data hos vores interessenter, bla. Dansk Industri, i forhold til hvad erhvervene, som vi supporterer, har af videnbehov. Et af de tydelige behov, der blev afdækket, var et ønske om viden omkring ledelse af hybride arbejdspladser. En eksplorativ undersøgelse af praksis omkring ledelse af hybride arbejdspladser, der er udviklet og implementeret under den nuværende pandemi i dansk erhvervsliv, vil derfor kunne være medskabende til at afdække relevant ny viden om konkrete modeller og samarbejdsformer for hybrid-arbejdspladsen for erhvervene.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter