Competence Demand Analytics (CDA) Watson

Projektet ønsker at skabe transparent indsigt i ændringer af kompetencekrav og jobønsker til virksomheders efterspørgsel på arbejdskraft

Watson-projektet har kørt i to dele. Det første Watson-projekt kørte fra 2018-2020, og fokuserede på at skabe en grundlæggende indsigt i ændringer af kompetencebehov, jobønsker, arbejdsområder og andre aspekter relateret til virksomheders efterspørgsel på arbejdskraft og kompetencer fra nye og tidligere dimittender. 

Det sidste Watson-projekt har kørt i hele 2021, og har haft fokus på at indgå og udvikle samarbejder med afsæt i viden og indsigt fra det tidligere Watson-projekt. På basis af denne indsigt og med afsæt i en crawlet database med jobannoncer, har det sidste projekt analyseret disse for efterspørgsel på kompetencer: Kompetencer opfattes bredt, så det dækker faglige såvel som personlige.  

Projektformulering:
Projektet ønsker at skabe transparent indsigt i ”jobefterspørgslen” ved at udvikle samarbejder med eksterne og interne partnere.  

3 undersøgelses spørgsmål/fokusområder: 

  • Business Danmark med fokus på salg, salgs titler og certificering af en salgs uddannelse
  • EVU/Partner med henblik på at udvikle udbuddet af tilbud, markedsføre til målgrupper, forstå markedet, samt fange retorikken/kommunikationen i markedet.
  • På tværs af fagområder vil CDA også indgå i specifikke udviklingsprojekter, eksempelvis Soft skills i service erhvervene

Baggrund fra tidligere projekt
På baggrund af indsigt i udbuddet af stillinger inden for salg- og markedsføringsrelaterede jobs, vil vi skabe evidensbaseret indsigt i ændringer i kompetencekrav, jobønsker, arbejdsområder og andre aspekter relateret til virksomheders efterspørgsel på arbejdskraft. Hermed ønsker vi løbende at forberede de studerende optimalt til jobmarkedet, ved at bibringe og forankre så gode og relevante erhvervskompetencer som muligt.

Indsigt og løbende monitorering af erhvervenes ønsker og forventninger til kompetencer, vil være en nyttig rettesnor for fagligt fokus og sammensætning af uddannelserne.

Vi er opmærksomme på flere dilemmaer:

  • Der er et markant tidsmæssigt ’gap’ mellem tilpasning af studieordninger og ændret mønster blandt arbejdsgiverne, der er vores aftagere af dimittender. Erhvervenes efterspørgsel ændres her og nu, mens uddannelsens rammebetingelser kan være flere år undervejs.
  • Jobannoncerne reflekterer dels ændringerne i efterspørgslen og dels genbesættelse af eksisterende jobs.
  • Ca. halvdelen af jobs besættes via lukkede netværk (LinkedIn, Facebook, Netværk, medlemskaber og lignende) [IDA.dk, 26. oktober 2016]
  • En væsentlig del af et kompetence gap vil blive dækket af indkøb af service ydelser/ in-sourcet, inden der etableres et job.
  • Blandingen mellem soft skills og hard skills er kritisk, og der er en tendens til at soft skills får højere og højere prioritet, samt at evnen til at lære nyt er vigtigere end det man aktuelt ved.

Vælg et tema eller søg efter projekter