Competence Demand Analytics (CDA) Watson

Indsigt i ændringer af kompetencekrav og jobønsker til virksomheders efterspørgsel på arbejdskraft

På baggrund af indsigt omkring udbuddet af stillinger inden for salg og markedsførings relaterede jobs vil vi skabe evidensbaseret indsigt omkring ændringer i kompetencekrav, jobønsker, arbejdsområder og andre aspekter relateret til virksomheders efterspørgsel efter arbejdskraft.

På Cphbusiness Campus Søerne hvor alle salgs- og markedsførings uddannelser på erhvervsakademiet er samlet, ønsker vi løbende at forberede de studerende optimalt til jobmarkedet ved at bibringe og forankre så gode og relevante erhvervskompetencer som muligt.

Indsigt og løbende monitorering af erhvervenes ønsker og forventninger til kompetencer vil være en nyttig rettesnor for fagligt fokus og sammensætning af uddannelserne.

Vi er opmærksomme på flere dilemmaer:

  • Der er et markant tidsmæssigt ’gap’ mellem tilpasning af studieordninger og ændret mønster blandt arbejdsgiverne der er vores aftagere af dimittender. Erhvervenes efterspørgsel ændres her og nu, mens uddannelsens rammebetingelser kan være flere år undervejs.
  • Jobannoncerne reflekterer dels ændringerne i efterspørgslen dels genbesættelse af eksisterende jobs
  • Ca. halvdelen af jobs besættes via lukkede netværk (LinkedIn, Facebook, Netværk, medlemskaber og lignende)[IDA.dk, 26. oktober 2016]
  • En væsentlig del af et kompetence gap, vil blive dækket af indkøb af service ydelser/ in-sourcet inden der etableres et job
  • Blandingen mellem soft skills og hard skills er kritisk, og der er en tendens til at soft skills får højere og højere prioritet, samt at evnen til at lære nyt er vigtigere end det man aktuelt ved.

Projektformulering:

Ved hjælp af en analytisk tilgang til udbuddet af jobs, vil vi gennemtrævle alle til enhver tid værende online stillingsopslag relateret til salg – og markedsføringsjob, analysere denne ustrukturerede datamængde, for at afdække ellers ”usynlige” tendenser og strukturer.

Med et akkumuleret billede af markedet vil vi kunne forstå efterspørgslen efter faglig viden og indsigt, og således stå med et værdifuldt evidensbaseret videns grundlag for at skabe efterspørgsels bestemt uddannelse.

Vælg et tema eller søg efter projekter