Competence Demand Analytics (CDA) Watson

Projekttitel Competence Demand Analytics (CDA) Watson
Projekttype Innovationsprojekter
Frascati Nej
Tema Business | IT | Kommunikation | Teknologi
Teaser Indsigt i ændringer af kompetencekrav og jobønsker til virksomheders efterspørgsel på arbejdskraft
Status Igangværende
Ejer  
- Akademi Cphbusiness
- Kontaktperson Per Gunnar Bergfors
Projektleder, Lektor
pgb@cphbusiness.dk
3615 4573
Nat./Int. Nationalt
Projektperiode 01. august 2018 - 31. december 2021
Projektbeskrivelse  
- Projektresumé

På baggrund af indsigt omkring udbuddet af stillinger inden for salg og markedsførings relaterede jobs vil vi skabe evidensbaseret indsigt omkring ændringer i kompetencekrav, jobønsker, arbejdsområder og andre aspekter relateret til virksomheders efterspørgsel efter arbejdskraft.

På Cphbusiness Campus Søerne hvor alle salgs- og markedsførings uddannelser på erhvervsakademiet er samlet, ønsker vi løbende at forberede de studerende optimalt til jobmarkedet ved at bibringe og forankre så gode og relevante erhvervskompetencer som muligt.

Indsigt og løbende monitorering af erhvervenes ønsker og forventninger til kompetencer vil være en nyttig rettesnor for fagligt fokus og sammensætning af uddannelserne.

Vi er opmærksomme på flere dilemmaer:

 • Der er et markant tidsmæssigt ’gap’ mellem tilpasning af studieordninger og ændret mønster blandt arbejdsgiverne der er vores aftagere af dimittender. Erhvervenes efterspørgsel ændres her og nu, mens uddannelsens rammebetingelser kan være flere år undervejs.
 • Jobannoncerne reflekterer dels ændringerne i efterspørgslen dels genbesættelse af eksisterende jobs
 • Ca. halvdelen af jobs besættes via lukkede netværk (LinkedIn, Facebook, Netværk, medlemskaber og lignende)[IDA.dk, 26. oktober 2016]
 • En væsentlig del af et kompetence gap, vil blive dækket af indkøb af service ydelser/ in-sourcet inden der etableres et job
 • Blandingen mellem soft skills og hard skills er kritisk, og der er en tendens til at soft skills får højere og højere prioritet, samt at evnen til at lære nyt er vigtigere end det man aktuelt ved.

Projektformulering:

Ved hjælp af en analytisk tilgang til udbuddet af jobs, vil vi gennemtrævle alle til enhver tid værende online stillingsopslag relateret til salg – og markedsføringsjob, analysere denne ustrukturerede datamængde, for at afdække ellers ”usynlige” tendenser og strukturer.

Med et akkumuleret billede af markedet vil vi kunne forstå efterspørgslen efter faglig viden og indsigt, og således stå med et værdifuldt evidensbaseret videns grundlag for at skabe efterspørgsels bestemt uddannelse.

- Baggrund og formål

At forstå fremtidens kompetence behov.

Hvad siger to eksperter – fremtidsforskeren og tænketanken?

Fremtidsforskeren:

Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker fra Future Navigator om uddannelsesbehovet, som hun vurderer det fra nu og 50 år frem i tiden:

Hvor er fremtidens jobs?

»Inden for automatisering, robotter, visualisering, 3D-printere, spil­udvikling, sundhed, omsorg, videnshåndtering, fysisk træning, borger­aktivering, samfundstjeneste, sikkerhed, infrastruktur, fester, rejser, mad, oplevelser, kommunikation og forvaltning af- eller opbygning af fællesskaber.

Fremtidens samfund skal bruge kreative, engagerede originaler i tætte, forpligtende fællesskaber med høj grad af selvledelse og vilje til at udvikle sig med opgaver, de endnu ikke kender. Vi får fokus på menneske-til-menneske jobs og vil grine af den­­gang, vi ‘gik’ på arbejde.«

Tænketanken:

Kristian Weise, direktør for tænketanken Cevea, har gennem flere år arbejdet med analyser og rapporter om fremtidens arbejdsmarked. Her ser han 20 år frem:

Hvor er fremtidens jobs?

»Fremtidens jobs ligger i de fag, der ikke kan erstattes af computerprogrammer, maskiner og robotter. Faguddannede vil være i høj kurs såsom elektrikere og andre grupper, der arbejder med tilsyn, reparation og vedligehold. Den teknologiske udvikling kræver folk, der kan håndtere maskinerne og opfinde dem, såsom ingeniører og programmører. Vi får brug for flere specialister med et højt vidensniveau inden for alle områder. Folk med den baggrund bliver de højtlønnede. Jobs, der bygger på menneskelige relationer såsom hele sundhedsområdet, vil være i høj kurs, ja måske ligefrem i vækst. Ansigt til ansigts-jobs såsom frisører, kokke, tjenere, sælgere og jobs i underholdningsbranchen vil heller ikke forsvinde.«

Cphbusiness:

Cphbusiness har danske og internationale videregående uddannelser inden for: Salg og Markedsføring, Service og Oplevelse, Økonomi og Finans, IT og Multimedie, Innovation og Entreprenørskab, Ledelse og Kommunikation samt Laboratorie og Miljø.

Uddannelserne kan tages på fuld tid eller på deltid sideløbende med et job og er udviklet i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Cphbusiness har afdelinger i København, Lyngby og Hillerød og har desuden aktiviteter på Bornholm. Vi har ca. 5.800 fuldtidsstuderende (heraf ca. 800 internationale studerende), 7.200 deltidsstuderende og ca. 400 medarbejdere.

Når verden forandrer sig, må vi også være parat til at opfange signaler, evaluere dem og tage aktioner som sikrer, at vi fortsat tænker smart, effektivt og skaber vækst for erhvervene.

Som erhvervsakademi spiller vi en vigtig rolle ved at uddanne til direkte ansættelse. Løbende at monitorere efterspørgslen efter arbejdskraft inden for salg- og markedsførings jobs vil indgå som et vigtigt skridt.

Projektet vi har i tankerne er at indsamle job annoncer/opslag fra nettet løbende og udarbejde et slags kodex/statistik på hvilke kompetencer der søges efter netop nu inden for salg- og markedsføring.

Ved hjælp af big data, artificial intelligence, deep learning og analyser af ustrukturerede data vil vi arbejde systematisk og målrettet, så vi får det bedste udbytte af indsatsen og de avancerede automatiserede software algoritmer vil vi udvikle i samarbejde med IBM og deres AI Explorer Watson platform.

Vi skal sortere alt det rosenrøde fra i jobannoncerne og fortolke på det reelle behov som virksomhederne søger dækket.

- Aktiviteter og handling
 1. Opstart samarbejde med IBM/Watson på baggrund af indsamlede danske jobannoncer indenfor salg og markedsføring.

Automatisering af indsamling af data gennem samarbejdsaftaler med relevante jobsites.

Site Fokus Antal Salg og markedsføringsjobs – ikke unikke
Jobindex.dk 1700
Ofirjob.dk 900
Stepstone.dk 100
Markedsforing.dk 800
Linkedin.com n/a
Jobnet.dk Jobcentrenes database n/a
Monster.dk Del af global base n/a
Careerjet.dk n/a
Jobbank.dk Akademikernes jobbank n/a
Job-i-staten.dk Moderniseringsstyrelsen n/a
Jobview.dk Privat n/a
Top1000.dk Børsen n/a
Graduateland.com Nyuddannede n/a
Mediajob.dk n/a
Dagens Medicin n/a
Dansk mode & Textil – jobbørs n/a
Djøf jobunivers n/a
Finansforbundet n/a
Headahead Turistbranchen n/a
IT-jobbank n/a
Jobfinder.dk Ingeniør n/a
Kommunikations forum n/a
Pharma-job.dk n/a
Virksomhedernes egne websider? n/a
Universiteters egne websider n/a
 1. Skabe algoritmer der kan håndtere såvel strukturerede som ustrukturerede data.
 2. Teste og justere disse løbende for at øge forudsigelighed.
 3. Arbejde med automatisk datafangst fra såvel jobdatabaser som sociale medier.
 4. Fokus på tidsrække analyser for at spotte trends og ændringer i tidligere doktriner.
 5. Skabe en model for hvordan denne viden kan overføres til andre domæner af interesse for CphBusiness
- Projektets Metode

Vi arbejder ud fra en analytisk induktiv fremgangsmåde når vi arbejder med ustrukturerede data og deduktiv når vi arbejder med strukturerede data.

Vi arbejder med to typer data – det der er struktureret ved hjælp af kategoriseringer i den enkelte annonce – her er tale om optælling og udvikling over tid af de brugte fagudtryk og termer. Vi er bevidste om at disse kategorier er baseret på erkendte og historiske erfaringer, og derfor skal vægtes forsigtigt i forhold til fremtidens fokus.

Den anden type data er de dele af et job opslag som ikke er udfyldt efter en skabelon. Det vil typisk være indledning, jobbeskrivelsen, arbejdsopgaver, virksomhedens strategi eller andre fremadrettede informationer. Disse informationer repræsenterer de ledelsesmæssige argumenter for behovet for værdien i jobbet, og her vil vi også kunne finde formuleringen af nye kompetencer og behov. Det forventes at disse beskrivelser vil være mere upræcise og derfor indeholde et element at fremtid, som netop er det vi søger.

Vi søger at skabe prognosemodeller for fremtidens ønsker til kompetencer som de kommer til udtryk i beskrivelsen af kvalifikationer, roller og opgaver i stillingsopslag.

Antagelserne og prognose resultater vil blive af- eller bekræftet af kvalitative data fra eksperter indenfor det relevante uddannelsesområder.

Undersøgelsesdesignet kan beskrives som deskriptiv når vi taler om kategoriserede data og explorativt når vi taler om ustrukturerede data.

- Projektets Forventede Resultater

Konkrete slutprodukter

 1. En kompetencerapport der afdækker kompetenceefterspørgslen hos dansk erhvervslivs aftagere af dimittender i Salg og Markedsføring.
 2. mulighed for at spotte ændringer i tendenser
 3. Løbende opfølgning

Konkrete resultater

 1. En væsentlig forbedring af vores evne til at lave uddannelser der skaber dimittender som erhvervene efterspørger, i tråd med vores 2020 strategi

Konkrete resultater – kommunikation

 1. Kompetence rapporten skal i fase 1 udbredes internt hos vores interessenter indenfor salg og markedsføring, for derefter at offentliggøres i relevante fora med vægt på Salg og Markedsføring. Kompetence rapporten vil som sådan være et branding værktøj der skal være med til at stadfæste os som den kompetente uddannelses institution indenfor praksisorienteret salg og markedsføring.
 2. Rapporten skal tjene som pilot for kompetencerapport indenfor resten af CPHBusiness’ resortområder, og kan virke som foregangsmodel for en ny måde at indsamle data til opdatering og sikring af uddannelsers relevans for deres aftagere. Med andre ord formindske risikoen for at uddanne til arbejdsløshed.
 3. Et vigtigt element i processen omkring at skabe brandet cphbusiness og positionere erhvervsakademierne som tæt knyttet til erhvervenes behov.

Mulig skalering af projektet:

 1. Udrulning af løbende ontime kompetence afklaring på Salg og markedsføring der dækker job portaler samt de sociale medier.
 2. Implementering af ”kompetence afklarings metodik/motor” på alle syv programområder på Cphbusiness.
 3. Skalering af ”kompetence afklarings metodik/motor” til resten af de videregående uddannelser i Danmark
 4. Skalering af ”kompetence afklarings metodik/motor” internationalt til strategiske samarbejdspartnere
- Projektets Forventede Effekt

Jobmarkeds analysen skal laves på en måde, så den kan gentages med korte mellemrum. Vi overvåger markedet løbende, men skaber nye rapporter automatisk evt. månedsbasis.

Overordnet skal udbyttet være at sikre så godt match mellem vores aftageres kompetencebehov, og de kompetencer vi uddanner de studerende med.

Tags
Deltagere
Partnere IBM
Finansiering
Resultat
Evaluering
Formidlingsform  
- Resultatets formidling
- Resultaternes værdi
- Målgruppen
- Vidensprodukter Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Rapport
Rapport
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Konferenceoplæg
Anden artikel