Multi-Storey Rammed Earth Construction

Genindførelsen af lerjordskonstruktioner kan potentielt set føre til en ganske betragtelig reducering af byggebranchens nuværende CO2-udledning.

Projektet er optaget på konferencen ICSA2022 med deltagelse i kategorien “Critical Practice”. Vores bidrag til konferencen er sikret økonomisk vha. en delt fondsbevilling på 440.000,- fra Realdania og Boligfonden Kuben.

Vælg et tema eller søg efter projekter