Hop til indhold

Maker Startups

Projekt Maker Startups skal gøre studerende i stand til at bruge og anvende moderne prototypeteknologier i entreprenante forløb i virksomheder.

Behovet for en styrket iværksætterkultur gennem et øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er en fælles udfordring for flere lande i Europa, herunder ikke mindst Tyskland og Danmark. Samtidig er det en grænseoverskridende problemstilling at sikre, at flere studerende springer ud som iværksættere, hvilket kan sikres ved en øget indsigt i mulighederne for at skabe produkter og ydelser gennem innovative processer.

Projektet vil tage udgangspunkt i problemstillinger og muligheder i programområdets styrkepositioner og løses af de studerende ved hjælp af den teknologi og metode, der benyttes i FabLab, enten ved de studerende selv i startups eller i samarbejder med virksomheder i programområdet. Ved at løse konkrete problemstillinger vil studerende få et større indblik i, hvad det vil sige at drive egen virksomhed, samt udvikle kompetencer, der er efterspurgt i erhvervslivet.

Den overordnede vision er at skabe:

  • Flere maker-iværksættere
  • Flere studerende, som har konkrete erfaringer med innovationsprocesser og processer, hvor vejen fra idé til produkt er meget kort
  • Flere studerende, som har en interesse i og lyst til at skabe fysiske produkter og herigennem skabe basis for fortsat produktion i Tyskland og Danmark
  • Flere studerende, som får ”hands-on erfaring” med moderne produktionsteknologi og herigennem bliver i stand til at bruge den til at skabe innovationer

Projektet tilrettelægges grænseoverskridende for at skabe en læring på tværs af grænsen inden for et felt, hvor der er sket en rivende udvikling de senere år, og hvor mulighederne for samarbejde er optimale som følge af det teknologiske grundlag, som er udgangspunktet. Inden for et felt, hvor der både teknologisk og pædagogisk er fart på udviklingen, vil der være unikke synergieffekter i et samarbejde på tværs af grænsen, både fra et virksomheds- og et uddannelsesperspektiv.

Vælg et tema eller søg efter projekter