Hop til indhold

Insekter på middagsbordet

fra insekter som snack – til at blive en del af et decideret måltid. Hvordan gør vi det?

Projektet er et tværfagligt og praksisnært forskningsprojekt, på tværs af af de tekniske og merkantile uddannelser med projektdeltagere fra procesteknolog-, markedsførings- og Digital-Konceptudvikler uddannelserne.

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) og Teknologisk Institut (TI) samarbejder om at tilvejebringe videnskabeligt baserede indsigter omkring, hvad der skal til, for at forbrugernes aversioner mod insekter i fødevarer vendes til accept og hvad der skal til, for at accelerere forbruget af insektbaserede fødevarer.

Projektet består af to overordnede dele. I den første del udarbejdes et smagshjul med udvalgte insekter og de funktionelle egenskaber ved insektpulver undersøges. Her vil undervisere og studerende på Procesteknologuddannelsen med sparring fra forskere på TI udvikle fødevarer med insektpulver. I den anden del identificeres udvalgte forbrugergruppers behov i forhold til køb af produkter indeholdende insekter.  Undervisere og studerende fra ’Markedsføringsøkonomuddannelsen’ og ’Professionsbachelor-uddannelsen i Digital Konceptudvikling’ på EAMV undersøger og analyserer identificerede forbrugerbehov med henblik på at give input til relevante virksomheders fremtidige produktudvikling. Dette arbejde sker  med sparring fra forskere på TI.

EAMVs undervisere har i samarbejde med forskere på TI sammensat et udviklings- og forskningsforløb, der skal udbygge videngrundlaget hos undervisere og styrke uddannelsernes relevans og kvalitet. Samtidigt er det målet at projektet kan bidrage projektet InVALUABLE, et projekt, som er støttet af Innovationsfonden og har til formål at gøre Danmark til foregangsland for bæredygtig produktion af insekter til fødevare og TI er partner i. Vores bidrag er at skabe øget accept af insektbaserede fødevarer og accelerere forbruget af disse fødevarer.

Vælg et tema eller søg efter projekter