Hop til indhold

AI og bæredygtighedspraksis inden for dagligvarehandlen

Hvordan kan supermarkeder (DK) reducere madspild via implementering af AI-drevne apps, og hvilken indvirkning har det på operationel effektivitet/bæredygtighed?

Bæredygtighed er på alles læber og har fanget global opmærksomhed, og danske supermarkeder har forpligtet sig til at reducere madspild i overensstemmelse med FN’s bæredygtighedsmål 12 – Som omhandler ansvarligt forbrug og produktion. Dette mål fokuserer på at halvere per capita globalt madspild ved forbruger- og detailniveauer og reducere spild langs produktions- og forsyningskæder inden 2030. 

Trods supermarkedernes interesse i at opfylde disse mål, peger vores foreløbige undersøgelser på, at der er en kløft mellem hensigt og handling, især når det kommer til anvendelsen af AI-drevne apps til at reducere madspild i supermarkederne.

Vores studie vil undersøge denne hypotese: Selvom danske supermarkeder udtrykker et ønske om at reducere madspild, implementeres initiativer til madspildsreduktion ikke effektivt via deres mobilapps. 

Vi vil udforske, hvordan og i hvilken grad AI-teknologi indarbejdes i supermarkedernes apps, og vurdere disse apps’ effektivitet i forhold til at opnå mål om reduktion af madspild.

Ved at anvende både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil vi afklare, hvorvidt eksisterende app-funktionaliteter – såsom dynamisk prissætning, lagerstyring, personaliserede anbefalinger og nudging – er tilstrækkeligt optimeret til at tackle problemet med madspild. 

Studiet vil også vurdere brugernes opfattelse og adoption af disse funktioner, samt identificere potentielle hindringer, der kan forhindre effektiv eksekvering af bæredygtighedsinitiativer gennem apps.

Det overordnede mål med denne undersøgelse er at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan supermarkeder bedre kan udnytte AI’s potentiale i deres apps for at fremme FN’s bæredygtighedsmål 12 og reducere madspild i supermarkederne. 

Vælg et tema eller søg efter projekter