Globale Vækstkompetencer

Styrkelse af eksportaktiviteter gennem kompetenceudvikling af medarbejdere - for SMV'er i Region Syddanmark

Målet med projekt Globale VækstKompetencer (GVK) er at bidrage til eksport og vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) inden for eller som leverandør til, de tre fokus-forretningsområder i Region Syddanmark:

  • Bæredygtig energi
  • Sundheds- og velfærdsinnovation
  • Oplevelseserhverv

Projektets formål er at skabe vækst i SMV’er i Region Syddanmark gennem kompetenceudvikling af ledere/ medarbejdere samt ekstern kompetencetilførsel vha. veluddannede ledige.

Projektet har en række konkrete måltal, der skal leveres på en fire-årig periode:

  • Antal støttede SMV’ere: 150
  • Antal kompetenceløft til virksomhedernes eksisterende medarbejder: 770
  • Antal ledige deltagere som hjælper med globaliseringsopgaver i virksomhederne: 168
  • Øget værdiskabelse/produktivitet: 143 mio. kr.
  • Øget omsætning: 102 mio. kr

 

Vælg et tema eller søg efter projekter