Hop til indhold

Ledelse af diversitet på hybrid organiserede arbejdspladser

Hvordan kan ledere sammen med medarbejdere fastholde og/eller fremme diversitet, lighed og inklusion (DE&I) i en hybridt organiseret virksomhed i Danmark?

Projektet udspringer af tidligere forstudie ved navn Diversitet på hybrid organiserede arbejdspladser.

Projektets formål er at udvikle konkrete guidelines til at fastholde eller fremme DE&I på hybridt organiserede arbejdspladser.

Projektet vil, på baggrund af empirisk og teoretisk arbejde med problemstillingen, skabe værdi for aftagervirksomheder og uddannelser ved eksplorativt at undersøge og besvare følgende problemformulering:

Hvordan kan ledere sammen med medarbejdere fastholde og/eller fremme diversitet, lighed og inklusion (DE&I) i en hybridt organiseret virksomhed i Danmark?

Herunder vil projektet udvikle konkrete guidelines til at fastholde og/eller fremme diversitet, lighed og inklusion (DE&I) i en hybridt organiseret virksomhed i Danmark.

Projektet vil gennemføre en kvalitativ undersøgelse gennem semistrukturerede interviews med 3 DEI ansvarlige, seks ledere og tolv medarbejdere, der arbejder hybridt organiseret i en virksomhed, som arbejder med DEI.

Findings vil blive formidlet på en sådan måde, at de er målrettet ledere på operationelt og taktisk niveau i de brancher og erhverv, som Cphbusiness understøtter med uddannelse.

Vælg et tema eller søg efter projekter