Hop til indhold

De lokale – Socialt bæredygtige løsninger i urban turisme og city brands

Projektet undersøger, hvordan lokalsamfundet kan aktiveres og deltage i oplevelses- og destinationsudvikling af urbane turismeområder.

Internationale og danske turismeorganisationer (DMO’er) har gennem de sidste år fået øjnene op for en mere involverende ledelse og markedsføring af urbane turismedestinationer. Særligt, som konsekvens af overturisme, er man blevet opmærksom på nødvendigheden i at involvere lokale borgere i bæredygtige løsninger og lave strategier, der omfordeler turismetrykket væk fra de mest belastede områder.

Social bæredygtighed

’Social bæredygtighed’, ’FN’s verdensmål’, ’Participatorisk place branding’ og andre perspektiver er aktuelle udtryk for turismeorganisationernes nødvendige forankring af ’turismeproduktet’ i det lokale og i ’de lokale’.

Gennem konference-papers, artikler, og virksomhedssamarbejde undersøger projektet forskellige former for oplevelses- og eventudvikling, der har fokus på og inddragelse af social bæredygtighed som ’værtskab på destinationsniveau’, ’strategisk frivilligledelse’ eller ’socialt bæredygtige events og turismeprodukter’. Sammenhængen mellem oplevelsesudvikling, social bæredygtighed i turismestrategier og den afledte destinationsbranding udgør et fokus, der potentielt kan have en mere generel interesse i erhvervet (se EuroCHRIEpaper2018).

Vælg et tema eller søg efter projekter