Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien (CISKA)

Projektet skal følge udviklingen af to industrielle symbioseparker og komme med anbefalinger til etablering af fremtidige symbioseparker i Skandinavien

Et af Erhvervsakademi Danias strategiske fokusområder for erhvervsrettet vækst er at intensivere arbejdet med FN´s verdensmål for at fremme bæredygtig udvikling. Med sin lokale forankring i Skive er CISKA projektet med til at indhente viden om bæredygtig udvikling fra det lokale erhvervsliv, hvor der sker en rivende udvikling inden for den grønne omstilling.

Dania skaber værdi for virksomheder/deltagende partnere i CISKA projektet ved at fastholde og dokumentere vigtige trin i rejsen mod cirkulær økonomi (eksemplificeret ved symbiosesamarbejde). Desuden er aktionsforskningstilgangen i projektet medvirkende til, at aktuelle problemstillinger behandles gennem et faciliteret samarbejde.

Projektet skal følge udviklingen af symbioseparken Greenlab i Skive og Esval Miljøpark i Norge gennem 3 år. En kombination af vidensopsamling, erfaringsopsamling og faciliteret samarbejde skal bidrage til en sammenfatning af projektet i en skandinavisk model for industrielle symbioseparker.

Den skandinaviske model skal fremvise eksempler på hvordan man kan samarbejde om cirkulær økonomi og industriel symbiose på tværs af organisationer og landegrænser.

Vælg et tema eller søg efter projekter