Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien (CISKA)

Projektet skal følge udviklingen af to industrielle symbioseparker og komme med anbefalinger til etablering af fremtidige symbioseparker i Skandinavien

Cirkulære Industrielle Symbioseparker i Skandinavien

Cirkulære industrielle symbioseparker

Cirkulære industrielle symbioseparker i Skandinavien – CISKA er lokalt forankret i Skive. CISKA projektet er med til at indhente viden om bæredygtig udvikling fra det lokale erhvervsliv. Her foregår en rivende udvikling inden for den grønne omstilling. Et af Erhvervsakademi Danias strategiske fokusområder for erhvervsrettet vækst er at intensivere arbejdet med FN´s verdensmål for at fremme bæredygtig udvikling.

Dania skaber værdi for virksomheder/deltagende partnere i CISKA projektet ved at fastholde og dokumentere vigtige trin i rejsen mod cirkulær økonomi (eksemplificeret ved symbiosesamarbejde). Desuden er aktionsforskningstilgangen i projektet medvirkende til, at aktuelle problemstillinger behandles gennem et faciliteret samarbejde.

Projektet skal følge udviklingen af symbioseparken Greenlab i Skive og Esval Miljøpark i Norge gennem 3 år. En kombination af vidensopsamling, erfaringsopsamling og faciliteret samarbejde skal bidrage til sammenfatningen af projektets skandinaviske model for industrielle symbioseparker.

Symbioseparker i Skandinavien

Den skandinaviske model skal fremvise eksempler på, hvordan man kan samarbejde om cirkulær økonomi og industriel symbiose. Dette på tværs af organisationer og landegrænser.

Danias projektpakke, den skandinaviske model, er en del af et større Interregprojekt, CISKA der handler om Cirkulære Industrielle Symbioseparker i Skandinavien.

Cirkulære Industrielle Symbioseparker i Skandinavien CISKA projektets formål

Den overordnede form:

1) At udvikle og teste mulighederne for at lagre overskudsenergi fra fornybare energikilder

2) At udvikle og afprøve cirkulære forretningsmodeller i praksis

3) At øge antallet af grænseoverskridende samarbejder inden for energiintegration og lagring.

  • En skandinavisk model for opstart af industrielle symbioseparker. Modellen tager udgangspunkt i litteraturen og konkrete cases med grundlag i empiri og aktionsforskning. Der arbejdes på 2 niveauer:
  • Et internt notat der gennemgår review fra relevante projektpartnere (på den empiriske del) og review fra aktionsforsker på AAU på den metodiske del
  • Hands on formidlingsmateriale med formidling af essentielle fokuspunkter og aktiviteter i forbindelse med opstart af industriel symbiose.
  • Plan B i forhold til fortsat coronanedlukning: Som supplement til punkt 1, udarbejdes en casebeskrivelse af den metode, der er anvendt og konkretiseret iterativt i projektet og en refleksion af metoden i forhold til Erhvervsakademiernes frascatiramme.

Vælg et tema eller søg efter projekter