Bæredygtig Facilities Management – From Sustainable Refurbishment to Sustainable Facility Management

Udviklingsprojektet fokuserer på at styrke evidensgrundlaget og undervisning i bæredygtig Facilities Management på nordiske uddannelsesinstitutioner

Med udgangspunkt i Nordic Built Chartret ønsker projektet at videreudvikle og styrke nordiske Facilities Management kompetencer allerede på uddannelsesniveau på tværs af de nordiske lande.

Vi ved fra forskningen, at der er adskillige barrierer for, om intentionerne bag bæredygtighed i f.eks. den almene sektor og kommercielt byggeri fungerer i driftsfasen for driftsherren repræsenteret ved de FM-ansatte i administrationen, driftspersonel og slutbrugerne. Forskningen har blandt andet identificeret:

  • At der ofte mangler en fyldestgørende overdragelsesvirksomhed til driftsorganisation.
  • At teknologien og løsninger ikke fungerer i praksis, når de bliver implementeret.
  • At der mangler kommunikation og forståelse mellem rådgivere, entreprenør og bygherre.
  • At bruger anvender bygningen uhensigtsmæssigt, hvilken medfører en forringelse af bygningens funktionsmæssige værdi.
  • At der mangler involvering af bruger i processen.
  • At der mangler totaløkonomiske redskaber og regler for deres anvendelse.
  • At vanetænkning og byggebranchens organisatoriske forhold spænder ben.

Det sker ofte at renoverede bygninger ikke lever op til ønsker og krav der er til den efterfølgende drift og levetid. Dette medfører bl.a. at der umiddelbart efter ibrugtagning må ombygges anlæg, tilse installationer og systemer for at sikre f.eks. det lovede energiforbrug, indeklima eller de velfungerende rammer for brugernes aktiviteter. Disse fejl og mangler kan hverken kaldes økonomisk, socialt eller miljømæssigt bæredygtigt.

Vælg et tema eller søg efter projekter