Hop til indhold

Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis

I forbindelse med de senere års øgede fokus på bæredygtighed, er klimaftryk og klimaregnskab blevet et centralt element i den grønne omstilling. Klimaregnskaber udarbejdes både på nationalt og lokalt plan (f.eks. virksomheder eller kommuner) for at understøtte strategier og indsatser mod drivhusgasudledning. Men hvad bygger sådanne klimaregnskaber på, hvordan udfærdiges de i praksis og hvordan implementeres de i forvaltningen?

Mange af dimittenderne fra jordbrugsteknologuddannelsen finder ansættelse i f.eks. landbrugsrådgivningen eller offentlige administrationer, hvor klimaaftryk er et stort punkt på dagsordenen. Viden omkring hvordan klimaregnskaber udarbejdes og hvordan der arbejdes med klimaregnskab i forbindelse med arealforvaltning kan derfor styrke kompetencegrundlaget både for dimittender fra jordbrug såvel som det offentlige og private erhvervsliv.

Vælg et tema eller søg efter projekter