Hop til indhold
 • Efterspurgte personlige- og karrierekompetencer hos aftagervirksomheder af dimittender på markedsførings- og handelsøkonom fra erhvervsakademi Dania

  Forskning viser, at efterspurgte personlige kompetencer ikke er entydige. Vi er nysgerrige på, om dette også er...

 • Klimaregnskab i jordbruget – principper og præmisser

  Én ting er at lave klimaregnskab – en anden ting er at gøre noget ved det.

 • Ledelse i det fri

  Når ledelsesarbejdet rykkes ud i det fri! -drivkræfter og barriere! - så virksomheder kan udnytte den viden,...

 • Fokuseret ledelse af grøn omstilling

  Hvilke problemstillinger og barrierer knytter sig til implementering af værdibaseret ESG, og hvordan integreres Inner Development Goals...

 • Det Digitale Kundemøde 3.0

  Hvorledes kan man i Liv og Pension udvikle den digitale kunderejse, så kunderne oplever et serviceløft og...

Vælg et tema eller søg efter projekter

Alle forsknings- og udviklingsprojekter fra danske erhvervsakademier samlet på ét sted

418 projekter og 557 videnprodukter på tværs af 8 erhvervsakademier

Søgeresultater

Viser resultater for

Ingen projekter fundet

 1. Bæredygtighed

  Klimaregnskab i jordbruget – principper og præmisser

  Én ting er at lave klimaregnskab – en anden ting er at gøre noget ved det.

 2. Landbrug

  Er havre davre? – Fra viden til handling

  Hvem leverer viden om fodring af heste til hesteejerne?

 3. Bæredygtighed

  Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

  I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis

 4. Landbrug

  Er havre davre 2.0 – Videnanvendelse i hestebranchen

  I dette projekt kortlægges hvilke spillere der findes, som formidler viden om fodring af heste.

 5. Landbrug

  Er havre davre? En afdækning af danske hesteejeres viden om fodring af heste

  Forskningsprojektet skal afdække danske hesteejeres viden om fodring af heste sammenlignet med, hvad hesteejere i udlandet ved om fodring.

 6. Bæredygtighed

  Jorden som kulstoflager – gennem hvilke kanaler mistes kulstoffet?

  Måden vi dyrker landbrug på har betydning for jordens kulstoflager, frugtbarhed og stabilitet. Det har indflydelse på atmosfærens indhold af drivhusgasser.

 7. Miljø

  Nye plantebeskyttelsesmetoder til dansk gartneri-HORTPROTECT

  Kan vi holde frilandsgrøntsager mere pesticidfri med de rette dyrkningsformer? Vi undersøger hvordan man reducerer skadedyrsbelastningen med fangafgrøder

 8. Landbrug

  Optimering af plejeindsatsen i vandløb i forhold til grøde og dennes vækstbetingelser

  Optimering af grødeskæring giver glade lodsejere!