• Brancheglidning mellem handel og service

  Hvordan arbejder servicevirksomheder med handel og hvordan arbejder handelsvirksomheder med service? 

 • FN’s verdensmål som business case

  Projektets mål er at fremkomme med best practice i form af et inspirationskatalog til andre SMV’ere, i forhold til at arbejde med udvalgte FN's verdensmål

 • E-eksport for BtC og BtB virksomheder

  Projektet skal skabe grundlag for E-eksport for danske SMV’ere, der mangler den grundlæggende forståelse for at arbejde...

 • Competence Demand Analytics (CDA) Watson

  Projektet ønsker at skabe transparent indsigt i ”jobefterspørgslen” ved at udvikle samarbejder med eksterne og interne partnere

 • Immersive Design, Technologies & Experiences

  Undersøgelse af tilgange til at erhverve ny viden og konkrete erfaringer inden for de tre fokusområder; immersive...

Vælg et tema eller søg efter projekter

Alle forsknings- og udviklingsprojekter fra danske erhvervsakademier samlet på ét sted

379 projekter og 425 videnprodukter på tværs af 8 erhvervsakademier

Søgeresultater

Viser resultater for

Ingen projekter fundet

 1. Bæredygtighed

  Arealanvendelse og det kommunale klimaregnskab

  I projektet undersøges hvordan det kommunale klimaregnskab udarbejdes i praksis

 2. Landbrug

  Er havre davre 2.0 – Videnanvendelse i hestebranchen

  I dette projekt kortlægges hvilke spillere der findes, som formidler viden om fodring af heste.

 3. Landbrug

  Er havre davre? En afdækning af danske hesteejeres viden om fodring af heste

  Forskningsprojektet skal afdække danske hesteejeres viden om fodring af heste sammenlignet med, hvad hesteejere i udlandet ved om fodring.

 4. Bæredygtighed

  Jorden som kulstoflager – gennem hvilke kanaler mistes kulstoffet?

  Måden vi dyrker landbrug på har betydning for jordens kulstoflager, frugtbarhed og stabilitet. Det har indflydelse på atmosfærens indhold af drivhusgasser.

 5. Miljø

  Nye plantebeskyttelsesmetoder til dansk gartneri-HORTPROTECT

  Kan vi holde frilandsgrøntsager mere pesticidfri med de rette dyrkningsformer? Vi undersøger hvordan man reducerer skadedyrsbelastningen med fangafgrøder

 6. Landbrug

  Verdensgrise

  Forskningsprojektet vil identificere tekniske muligheder for at få miljøstyring, dyrevelfærd og økonomi til at gå hånd i hånd i dansk svineproduktion.

 7. Landbrug

  Tillid i danske landbrug i Østeuropa

  Undersøgelse af værdien af tillid i danske landbrugsvirksomheder i Østeuropa, og hvilke tiltag de foretager, og om det bidrager til øget tillid og effektivitet.

 8. Landbrug

  Øget overlevelse blandt pattegrise (hyoakademiet)

  Forskningsprojektet har skabt værktøjer til at forbedre overlevelse blandt pattegrise.

 9. Bæredygtighed

  Bæredygtighed og konkurrencefordele i storskala-svineproduktion

  Forskningsprojektet undersøger i hvilken grad markedskræfterne kan drive en bedre intensiv og storskala-produktion af grise.

 10. Landbrug

  Optimering af plejeindsatsen i vandløb i forhold til grøde og dennes vækstbetingelser

  Optimering af grødeskæring giver glade lodsejere!