Optimering af plejeindsatsen i vandløb i forhold til grøde og dennes vækstbetingelser

Optimering af grødeskæring giver glade lodsejere!

På udvalgte prøvestationer foretages opmåling af vandløb, vandstand (vandføring) – ligesom der registreres temperatur og lysintensitet pr. tid. På disse lokaliteter indsamles grøde, der vejes. Måling af temperatur, vandstand og lysmængde registreres via loggere. Øvrige registreringer (herunder opmåling, høst og vejning foretages en gang per uge (evt. færre uden for vækstsæsonen og efter aftale med lodsejere). Høst og dermed opmåling foregår i nye strækninger á een meter pr uge – således at det kan udelukkes at selve ”høsten” får indvirkning på væksten.
Grødens omfang sammenholdes i database med ”lystimer” og temperatur. Der foretages også en sammenligning med profil, vandstand og vandføring til kontrol samt supplerende data.

Endelig vurderes såvel data samt, fremgangsmetoder samt udstyr i forhold til at finde en metode til at kunne iværksætte grødeskæringen på det mest optimale tidspunkt.

Vælg et tema eller søg efter projekter