Udvikling af Globale Kompetencer

Styrkelse af studerendes globale engagement, villighed, mod og kompetence til at agere på den globale scene

Fremme af globale kompetencer

Behovet for globale kompetencer vokser i takt med at globaliseringen stadigt bliver mere og mere en omstændighed at forholde sig til for både store og små virksomheder. En nylig rapport om fremtidige scenarier udarbejdet af McKinsey og the Tuborg Research Centre For Globalization and Firms forudsiger, at udviklingerne i teknologi i form af især automation og digitalisering er og fortsat vil være en af de største udfordringer for og omvæltninger i den danske økonomi (McKinsey, 2017). Men forandringer betyder også ofte nye muligheder og udvikling, og vil skabe rum for nye industrier, virksomheder og former for beskæftigelse.

Derfor vil KEA med dette projekt udvikle, teste og udbrede metoder og redskaber til at give studerende mere internationalt orienterede kompetencer, som kan styrke danske MMV’ers evne til at begå sig globalt, således at virksomhederne fremtidigt er stærke, konkurrencedygtige og kompetente spillere på det globale marked. Hertil vil vi levere et videnbaseret udgangspunkt for diskussionen om (fremtidens) produktionsvirksomheder i Danmark, deres udfordringer og muligheder i forhold til internationalisering og eksport, samt de globale kompetencer, der derfor er/bliver behov for hos tekniske medarbejdere. Målet hermed er for det første, at informere og inspirere undervisningen på de tekniske uddannelser ved erhvervsakademierne til at udvikle nye redskaber og metoder med fokus på globale kompetencer.

Sekundært ønsker vi med projektet også at understøtte og styrke mindre og mellemstore danske produktionsvirksomheder på kort sigt gennem viden om internationalisering og på lang sigt ved at dimittender fra KEA bringer stærke globale kompetencer med ud i virksomhederne.

Målgruppe

Projektet vil blive udarbejdet primært med studerende ved tekniske uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau som omdrejningspunkt. Denne målgruppe er udvalgt, da der er et lavt antal studerende i international udveksling under uddannelsen, hvilket indikerer, at de ikke har globalt udsyn eller internationalt engagement. Samtidigt uddanner de til en branche med globalt eksportfokus.

Indholdet er relevant for alle uddannelser og vil derfor efterfølgende blive spredt til resten af KEAs uddannelser samt til andre eksterne partnere, som måtte have interesse heri. Samtidigt inddrages studerende, der har ønske om at starte egen virksomhed, således at de evt. på sigt selv har potentiale for at kunne eksportere.

Projektforløb

Konkret er projektet opbygget omkring 5 faser, hvor der i den indledende fase laves forskningsoversigt, interviews og workshops samt analyse af disse. På baggrund af analysen vil der udvikles metoder og redskaber, som efterfølgende pilottestes og evalueres for videre at kunne teste de forfinede redskaber og metoder i en større skala. Afslutningsvist vil der blive samlet op på hvad der er udviklet, erfaret og lægges en strategi for projektets videre udvikling og udbredelse.

Stærkere danske virksomheder på den globale arena

Metoderne og redskaberne til at fremme de globalt orienterede kompetencer skal udvikles, testes og udbredes i projektet. I første omgang bruges de i undervisningen, men de skal efterfølgende kunne anvendes i praksis i virksomhederne under praktikophold, eventuelt i forbindelse med de studerendes afgangsopgaver og endeligt når de er dimitteret fra deres uddannelse.

Der er især behov for umiddelbart anvendelige redskaber, som let kan implementeres og anvendes i uddannelsesforløb på de tekniske uddannelser og tages med videre ud til virksomhederne.

Vælg et tema eller søg efter projekter