Hop til indhold

Hvordan kan danske SMV’er arbejde med ESG?

Et studie af danske virksomheders beretninger om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

SMV arbejde med ESG

ESG – miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse

SMV arbejde med ESG. Rapporten omhandler ESG, som er en ny måde at formidle arbejdet med bæredygtighed i årsrapporter.

ESG er en nyere måde, hvor særligt børsnoterede selskaber formidler arbejdet med bæredygtighed i årsrapporterne.

Hvordan kan SMV’er anvende denne formidling i deres kommunikation af arbejdet med bæredygtighed?

ESG står for “environmental, social and governance”, dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold.
Det omtales også ofte som bæredygtighed.

Afklaring ift. SMV arbejde med ESG

Indeværende projekt søger at finde svare på følgende forskningsspørgsmål:

Hovedspørgsmål:

  • Fokuserer store aktieselskaber i industrisektoren og sektoren for dagligvarer og cyklisk forbrug på bestemte dele af ESG i afrapportering af bæredygtighed?

Underspørgsmål:

  • Hvilke ESG-nøgletal har de to sektorer mest fokus på?
  • Hvad er best practice i forhold til, hvordan man kommunikerer arbejdet med ESG?

Resultater af SMV arbejde med ESG

På baggrund af resultatet er det muligt at afgrænse til en prioriteret indsats, hvis SMV’er fra industrisektoren eller dagligvaresektoren og cyklisk forbrug vil arbejde med ESG. Nærmere specifikt skal Hiflux, som er vores samarbejdsvirksomhed, bruge fundene som materiale til inspiration i arbejdet indenfor miljø, social og forvaltning.

De opstillede hypoteser forventedes at kunne bekræftes, så det tydeliggøres, at industrisektoren har fokus på de sociale faktorer, mens dagligvaresektoren og cyklisk forbrug primært fokuseres på de miljømæssige faktorer. Rangeres ESG-nøgletallene efter frekvens, bliver det synligt, hvilke nøgletal virksomheden minimum bør have fokus på.

Resultaterne skal indgå i en pjece, som virksomheder, fra de to fokuserede sektorer, kan bruge til at afdække:

  • Hvorfor de bør arbejde med ESG?
  • Hvad bør deres virksomhed som minimum arbejde med?
  • Hvordan de kan formidle ESG-arbejdet i praksis?

Formålet med projektet er at hjælpe SMV’er i gang med ESG-arbejdet. Projektet afgrænses til industrisektoren, dagligvaresektoren og cyklisk forbrug. Anbefalingerne fra f.eks. FSR – danske revisorer, kan være uoverskuelige, da ESG omfatter mange nøgletal, ligesom taksonomien er kompleks. Vi vil derfor finde ud af, hvor virksomhederne bør  starte, ligesom vi vil belyse, hvordan der kan arbejdes med udvalgte områder.

Folderen aftages ligeledes af HiFlux og vil  indgå i deres ESG-arbejde, under deres afrapportering af årsrapport samt supplerende beretninger.

Det er foruden planlagt, at resultaterne vil indgå i videngrundlaget for handelsøkonom- og administrationsøkonomuddannelserne på Erhvervsakademi Dania, samt på øvrige uddannelser i forbindelse med undervisning i økonomi og kommunikation.

Der kan i øvrigt henvises til et lignende projekt om SMV og Bæredygtighed.

Vælg et tema eller søg efter projekter