Lederskab i et grønt samfund

Afdækning af, hvordan der arbejdes praktisk og forskningsmæssigt med samspillet ml. ledelse og grøn omstilling, og hvilke kompetenceudviklingsbehov, der kræves.

Målet med forstudiet er at afdække, hvordan der arbejdes praktisk og forskningsmæssigt med samspillet mellem ledelse og grøn omstilling, og hvilke kompetenceudviklingsbehov, der kræves.

Vælg et tema eller søg efter projekter