Velfærdsinnovation i Viborg Kommune

Studerende undersøgere ældres brug af fitlight samt omfanget af ensomhed blandt plejehjemsbeboere

Projektet har to dele:

1. Mere anvendelse af Fitlight
Fitlight bliver brugt forskellige steder i Viborg Kommune, i træningsenheden, plejecentre og hos aktivitetspersonalet.
Et af plejecentrene er Blichergården. Peter Andreas Killemose Bahnsen, som er projektmedarbejder for Viborg kommune har en vision om, at Fitlight skal anvendes oftere på Blichergården. Opgave er derfor, at finde idéer til hvordan denne vision kan føres ud i livet.
I projektet arbejder studerende og undervisere fra Erhvervsakademi Dania sammen med Plejecenteret Blichergården i Viborg med at identificere, hvad de ældre efterspørger og hvad de ønsker at bruge fitlight til. Forventningerne skal afstemmes, således at medarbejdernes, pårørendes, frivilliges og de ældres idéer til brugen af fitlights tilpasses og koordineres, så alle får det mest optimale ud af denne investering, som er temmelig stor.
I projektet arbejdes der også generelt med, hvordan man kan inddrage brugerne i forbindelse med implementering af nye tiltag. Dels for at motivere til den omstillingsproces, der vil komme, dels for få dem til at tage ejerskab og få succes.
2. Forebyggelse af ensomhed for ældre over 75 år i Viborg Kommune
Viborg kommune gør meget for at forebygge ensomhed blandt de ældre og de benytter sig af screeningsværktøjer. Der er frivillige foreninger, der afholder arrangementer og kirken fylder en del i manges hverdag. Mange ældre mennesker bruger Aktivitetscenter Vesterparken for at komme ud i sociale sammenhænge. Alligevel er de ældre i Viborg kommune blandt de mest ensomme i landet viser målinger og dermed oplever
Viborgs Røde Kors en stor stigning i antallet af folk, som ønsker at hjælpe til med at begrænse ensomhed.
I projektet arbejder studerende og undervisere fra Erhvervsakademi Dania sammen med Aktivitetscenter Vesterparken i Viborg med at identificere problemet og dets omfang. Ved hjælp af Den Kommunale Model, kvalitative undersøgelsesmetoder, workshops og kreative teknikker (idégenerering) inddrages pårørende, medarbejdere og de ældre i processen omkring forslag til løsning af problemet.

Vælg et tema eller søg efter projekter