Studiestartsforløb – primært rettet mod studerende med EUD-baggrund

Inspiration til studiestartsforløb rettet mod studerende med EUD-baggrund.

Formålet med projektet var at planlægge, igangsætte og evaluere studiestartsforløb for studerende med EUD-baggrund. I projektperioden blev der igangsat forskellige studiestartsforløb på de deltagende akademier; EAMV, KEA, EASJ og EAL. Studiestartsforløbenes er præsenteret i et inspirationshæfte, som kan downloades her på siden.

Vælg et tema eller søg efter projekter