Studerendes medieforbrug i undervisningssituationer

En undersøgelse af studerendes medievaner i undervisningssituationer

 

Baggrunden for projektet er en konstatering blandt lektorer og adjunkter af, at studerende i højere grad i dag end tidligere benytter sig af IT i undervisningssituationer. Spørgsmålet er, hvor relevant det, de studerende foretager sig online i løbet af en undervisningssession, er ift. selve undervisningen, og ikke mindst hvorvidt det understøtter eller er forstyrrende for de studerendes læring.

Formålet med projektet er at skabe ny viden og indsigt om de studerendes adfærd i undervisningssituationer, specifikt inden for de studerendes aktivitet på relevante og ikke-relevante IT-platforme.

Projektets resultater vil indledningsvis kunne give et overordnet indblik i, hvorvidt underviseres forforståelser omkring de studerendes brug af IT stemmer overens med undersøgelsens resultater. Dernæst udvælges undervisere i projektet og der forestås en tættere analyse af deres studerendes brug af IT med henblik på, at underviseren gives et bedre indblik i de studerendes medieforbrug i forbindelse med undervisningssituationen samt værktøjer til bedre at planlægge undervisningen.

Vælg et tema eller søg efter projekter