FooBot

Måling af indendørs luftkvalitet i private hjem - nu en praktisk mulighed?

Måling af indendørsklima har fundet sted i mange år i virksomheder. Imidlertid er der ikke sket den store udvikling mht. måling af indendørsluftkvalitet i både virksomheder og private hjem – især ikke systematiske målinger over længere tid mangler.

Professor Allan Gross fra BTECH/AU har planer om et projekt vedrørende indsamling og analyse af længere tidserier (6 mdr – 1 år) af data vedrørende indendørsklima og indendørsluftkvalitet i private hjem. Imidlertid er der nogle praktiske forhold, som kan stå i vejen for dette projekt. Dels er det måleudstyr, som kendes i dag, ikke specielt velegnet til at stå fremme i længere tid i private hjem, og dels står det ikke klart om anvendelse af nyere devices kan indsamle dataene med den fornødne præcision.

EAMV har fundet frem til et produkt, FooBot, som er i stand til at opsamle data vedrørende indendørsklima (CO2, CO, temperatur og luftfugtighed) og visse indendørsluftkvalitets parametre (VOC og PM2.5). Produktet ligger prismæssigt på et niveau, som økonomisk muliggør samtidig indsamling af data fra mange enheder. Imidlertid er det endnu ikke klart, om kvaliteten af de målinger, som denne device kan foretage, er tilstrækkelig god. Herudover er der en udfordring med at få adgang til de indsamlede data. Umiddelbart er de kun tilgængelige via en mobilApp, som viser dataene grafisk. Dataene ligger på en website, som iflg. producenten kan tilgås programmatisk, og som returner data i JSON-format.

Et eksemplar af FooBot’en er indkøbt, og har været testinstalleret i flere private hjem. Den fungerer ved hjælp af tilslutning til hjemmets trådløse netværk. Det er bekræftet, at den tilhørende app virker efter hensigten, dvs. viser data grafisk.

Ifølge producenten findes der et API, der kan tilgå dataene på en webserver. Dette API er dog ikke umiddelbart anvendeligt med mindre man er programmør.

Projektet vil omhandle:

  1. Udvikling af software, som muliggør aflæsning af data fra FooBot’en (kald til en REST-server, passende formattering og lagring af resultatet m.m.) alt sammen til brug for en kontrolmåling, som skal afdække om FooBot’en kan måle det ønskede med en tilstrækkelig kvalitet
  2. Denne kontrolmåling tænkes foretaget hos NN, som har adgang til måleudstyr, som benyttes i forbindelse med klimamålinger i virksomheder.
  3. Hvis FooBot’en “godkendes” på basis af kontrolmålingen ønskes en videreudvikling af 1) med yderligere funktionalitet og brugergrænseflade, så det bliver muligt at bruge FooBot’en til at indsamle længere tidsserier af indeklima og luftkvalitets oplysninger. Da softwaren skal bruges i forbindelse med et projekt om at indsamle data om klima og luftkvalitet i private hjem, er det vigtigt at den nødvendig software kan betjenes af alle implicerede.

 

Vælg et tema eller søg efter projekter