Soldreven fragtskibs drift

Hvordan kan vi realistisk og hurtigt omlægge verdenen fragtskib flåde til 100% vedvarende elektrisk fremdrift? - Det vil jeg finde svaret på!

Der forskes i en alternativ fremdrifts metode målrettet søtransport, der vil undersøge mulighederne i at benytte solenergi til at fremdrives nogle af de største fragtskibe på verdensplan. Målet med dette forskningsprojekt er at påvise at der er teknologiske, økonomiske og miljømæssige belæg for at kunne omstille mondæne søtransport til 100% vedvarende og grøn energi.

Vælg et tema eller søg efter projekter