SMART Greater Copenhagen – KomDigital

Hvad har implementeringen af Sundhedhedsplatformen i Region Hovedstaden ført med sig af udfordringer i forhold til medarbejderes roller, ansvar og arbejdsgange?

Overordnet er KomDigitals målsætning:

At skabe nye typer kort digital efteruddannelse til industri 4.0. Undersøgelser peger på, at der er et stort behov for let tilgængelig digital efteruddannelse, og at det eksisterende efteruddannelsesudbud på området ikke benyttes tilstrækkeligt. Derfor arbejder Kom Digital for at udvikle efterspurgt digital efteruddannelse, særligt med fokus på brugerinvolvering og den lærende organisation. Undersøgelser peger på, at disse elementer mangler i de eksisterende udbud.

Samtidig er der en underskov af igangværende projekter, som arbejder med digitalt kompetenceløft- lokalt i Greater Copenhagen, nationalt og internationalt. Ved bl.a. at sikre brobygning til og vidensudveksling med disse afdækkes behovet for hvilken next step udvikling, som vil styrke virksomhederne og gavne samfundet. KomDigtal består af fem pilotprojekter, hvoraf vores har haft arbejdstitlen ”Sundhedsplatformen”.

 

 

 

Vælg et tema eller søg efter projekter